Krajští radní proto minulý týden schválili vybudování nové přeložky, která by měla být přímou spojkou z dálnice na silnici směr Lysá a zcela se vyhne zastavěné části ve Starém Vestci.

Krajský radní pro dopravu František Petrtýl připomněl, že stávající komunikace je vedena obcí Starý Vestec, kde jsou dvě křižovatky umístěné blízko sebe. „Jak z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu, tak i z pohledu vlivu na obyvatele je vhodné, aby byla doprava odkloněna mimo zastavěnou část obce. Touto výstavbou vznikne komunikace s šířkou sedm metrů,“ řekl.

Přeložka bude začínat na křižovatce se silnicí II/611, kterou místní znají jako starý pražský tah. Křižovatka bude předělána na kruhový objezd. Konec úseku bude napojen na stávající silnici II/272 směrem na Lysou. V těch místech se vybuduje styková křižovatka, která umožní bezpečný sjezd do obce. Výstavba nové silnice má vést ke snížení hlučnosti a otřesů z obydlených oblastí.

Na projekt je zažádáno o dotaci z fondů Evropské unie. Soutěž na zhotovitele stavebních prací bude vyhlášena na Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje. Celková výše předpokládaných nákladů na projekt činí necelých 23 milionů korun.