Jaká je tedy aktuální situace ohledně výstavby nové lávky? Zeptali jsme se starosty Tomáše Macha. Ten korigoval dřívější prohlášení bývalého vedení města, které hovořilo o tom, že lávka by se mohla začít stavět už na jaře příštího roku. To není podle nového starosty reálné. „V tuto chvíli je uzavřena smlouva s vítěznou kanceláří, která v září vyhrála s návrhem projektu na novou lávku. Následuje 44 týdnů na vytvoření dokumentace pro získání stavebního povolení. Další 4 týdny budou potřebné kvůli prováděcí dokumentaci. To už jsme téměř v závěru příštího roku,“ vysvětlil Tomáš Mach.

Teprve po těchto nezbytných úkonech bude vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby. „Z tohoto harmonogramu vyplývá, že vítězná firma by mohla začít stavět zhruba v polovině roku 2020. Podle vyjádření pana Stráského, jehož kancelář soutěž na novou lávku vyhrála, potrvá samotná výstavba zhruba rok,“ doplnil starosta. Proto se zřejmě místní na zprovoznění dokončené lávky mohou těšit nejdříve kolem poloviny roku 2021.

Jak tedy bude minimálně v příštích dvou letech fungovat spojení pro pěší mezi centrem města a Zálabím? A vrací se tak dohry možnost dočasné lávky přilepené na kamenný most? „Tato možnost momentálně není na stole, bylo v ní příliš mnoho problémů ve spojení s dopravou a tato varianta padla. Nymburáci si přejí, aby pokračoval přívoz. Ten je od minulého vedení města nasmlouvám do konce dubna a my budeme s pomocí právníků řešit, jak zajistit tuto službu i nadále,“ řekl Mach.

Zatím se však nezdá pravděpodobné, že by přívoz na jaře a v létě zajišťovala výletní loď Blanice, jak je tomu v současnosti. Ta by měla od dubna opět jezdit na své pravidelné výletní trase a přívoz by tak zajistit nemohla. „To je pravda. My budeme po novém roce hledat ideální variantu řešení. Ve hře zůstávají i další možnosti včetně dříve zmiňované kyvadlové dopravy přes most,“ doplnil starosta.

Připomeňme, že od 15. ledna letošního roku také velká část místních využívá k cestě na Zálabí a zpět bezplatných autobusů. Všechny zavedené linky jezdící ze zastávek u divadla a na druhé straně u PVT mají v tomto úseku nulový tarif. Ušlé peníze vyplácí dopravci radnice ze svého rozpočtu.

Jak se tedy za poslední rok vyvíjela situace kolem lávky? Ta byla rozhodnutím radnice uzavřena 13. prosince 2017 odpoledne. To se stalo jako reakce na pád lávky v pražské Tróji, která měla prakticky totožnou konstrukci, byla od stejného projektanta a byla postavena ve stejné době. Tedy v půlce osmdesátých let minulého století.

Poté se čekalo na konec zimy, aby odborníci mohli provést podrobný průzkum a určit, v jakém technickém stavu lávka vlastně je. Rozhodující byla zpráva odborníků z Kloknerova ústavu v Praze, která mimo jiné konstatovala, že lávka se může zřítit prakticky kdykoliv, zjistila na několika místech silnou korozi některých lan a v závěru také konstatovala, že přesný stav se určit nedá, což ovšem znamená, že nikdo také nezaručí její bezpečné fungování.

Na popud výsledků těchto šetření uzavřelo vedení města na začátku června také část parkoviště pod Eliškou, konkrétně úsek přímo pod nevyzpytatelnou lávkou. Okamžitě byly zahájeny přípravy na její stržení, ke kterému došlo v srpnu. Už předtím byla vyhlášena soutěž na novou podobu lávky. Obálky s dodanými návrhy byly otevřeny v půlce září a odborná porota vybrala vítěze. Tím se shodou okolností stalo studio vedené architektem Jiřím Stráským, který projektoval už původní lávku strženou na začátku srpna.

V říjnu se dokonce začalo mluvit o tom, že vítězná kancelář by byla schopna dodat potřebnou dokumentaci do konce roku a mohlo by se začít stavět už na jaře příštího roku. Nyní však nové vedení města oznámilo jiný harmonogram, který počítá se začátkem stavby v roce 2020 a dokončení v roce následujícím. K financování chtějí použít také dotační programy.