Nymburk – Poměr hlasů 6:1. Tímto přesvědčivým způsobem odhlasovala odborná sedmičlenná komise vítěznou podobu nové lávky pro pěší a cyklisty, která by mělo vzniknout na místě té nedávno stržené. Řeku Labe tak přemostí konstrukce s betonovou jen velmi mírně zakřivenou mostovkou, která bude mít po obou bocích výrazné oblouky. U nich se teprve rozhodne, zda budou také z betonu nebo z oceli.

V komisi zasedli jak uznávaní architekti (Václav Aulický, Lukáš Ehl, Jan Pešta), tak stavební odborníci na mostní konstrukce (Jan L. Vítek - předseda, Milan Komínek, Petr Vítek). Doplněna byla zástupci radnice. Soutěž zhodnotil její předseda Jan Vítek. „Všech šest finálových návrhů mělo vysokou úroveň. Mezi soutěžními návrhy se objevily dvě obloukové konstrukce, dvě konstrukce jištěné lany, z nich jedna visutá a jedna zavěšená. Jeden z návrhů obsahoval i rámovou konstrukci,“ řekl Vítek.

Porota posuzovala především tři základní kritéria. Jedním z nich bylo celkové architektonické řešení a zasazení do prostředí. „Právě vítězná oblouková konstrukce vizuálně navazuje na vedlejší starší most pro auta,“ uvedl Vítek.

Dalším kritériem byly uživatelské parametry. Jinými slovy šlo o to, aby byla komfortní i pro starší a méně pohyblivé uživatele, vozíčkáře a samozřejmě cyklisty, se kterými se na nové lávce počítá. I proto bude mostovka o metr širší. „Důležité byly mírné sklony,“ potvrdil předseda komise.

Stejně tak důležitým parametrem bylo posouzení dalších investic na případnou údržbu a vynechání problematických prvků, které by mohly vést k případnému budoucímu poškození nebo vzniku vad. I v tomto bodě byla komise s vítězným návrhem maximálně spokojena. Podle jejího vyjádření tato rizika návrh eliminuje.

Místostarosta Jana Ritter zdůraznil, že komise vybírala z anonymních návrhů, které měly přiděleny pouze pořadová čísla. „Až po vybrání vítězného návrhu jsme se dozvěděli, od kterého studia návrh je,“ vysvětlil místostarosta a člen komise. Ten také poznamenal, že komise vybrala návrhy na druhé a třetí místo, které by přišly na řadu v případě neočekávaných komplikací s vítězným projektem. Všechny tři oceněné soutěžní návrhy by měly být místním představeny na velkých plachtách přímo na náměstí v druhé půli příštího týdne. „Jsem přesvědčen, že nová lávka by se mohla stát jedním ze symbolů Nymburka a odstartovat tak další kvalitní architektonická řešení ve městě,“ řekl Ritter.

Co vítězný návrh čeká v příštích dnech a týdnech? Jednat o něm budou ještě zastupitelé. „Okamžitě pak začneme jednat s vítězným studiem o dopracování detailů studie a přípravě finálního projektu,“ řekl starosta Pavel Fojtík.

Všechny finální návrhy splňovaly také cenové kritérium, které bylo stanoveno na 40 milionů korun. Podle předsedy komise však v tuto chvíli není možné přesně říci částku, kterou nová lávka bude stát. „Je dostatečně známo, jak rychle se mění ceny a samozřejmě i vítězný návrh se vešel do daného limitu. Nicméně ceny materiálu a dalších služeb mohou být příští rok třeba o 30 procent vyšší, takže cena bude záviset také na tom, jak rychle bude lávka postavena,“ konstatoval Vítek.

A jak rychle tedy bude lávka postavena? „Pořád počítáme s tím, že lávka by mohla stát v roce 2020,“ potvrdil starosta.

Připomeňme, že předchozí lávka přes Labe v Nymburce byla uzavřena loni 13. prosince po pádu trojské lávky, která byla téměř totožná. Jarní zkoumání odborníků pak nevyloučilo, že také nymburská lávka může být v havarijním stavu vzhledem ke korozi některých lan, kolem kterých byly vzduchové bubliny. Už na jaře radnice začala připravovat soutěž na návrh nové lávky, do které se přihlásilo 14 zájemců. Porota pak vybrala do finálního kola šest, kteří nejlépe vyhověli požadavkům a z nich bylo v pátek 14. září vybráno vítězné řešení. Mezitím byla stará lávka v srpnu definitivně stržena a odstraněna. Nová lávka by měla využít základů po té předchozí.