Nakladatelství Kaplanka vydalo v minulých dnech knížku Jana Řehounka nazvanou 150 let železnice v Nymburce.Zdroj: Milan Čejka„Ve městě bylo postupně vybudováno velké nádraží, dále výtopna, dílny a kolonie pro drážní zaměstnance. Vznikaly nové pracovní příležitosti, přibývala občanská vybavenost, vše pak přispívalo k rychlému rozvoji města,“ uvedl spisovatel Jan Řehounek.

Zajímavá je skutečnost, že některé úvahy nejprve počítaly se sídlem dopravního inspektorátu této dráhy a dílen v Poděbradech. Následně se však objevila celá řada menších i větších problémů, takže k realizaci nedošlo. Provoz na nové tehdy jednokolejné trati byl zahájen 27. října 1870. Knížka přichází v mnoha dalších souvislostech s pohledem na dobu rakousko - uherského mocnářství a první republiky, válečné časy, éru socialismu a přibližuje i nedávnou historii. Publikace rovněž nabízí několik zajímavých vypravování, za všechny lze uvést Příběh spisovatele Bohumila Hrabala, Příběh obrněného vlaku nebo Příběh Pionýrské železnice.

Čtenáře pobaví i texty různých dobových pokynů a nařízení. „Výstraha. Pod trestem zapovězeno jest: Otevírati závory u dráhy, choditi po dráze, poškozovati ji a její příslušenství, přerušovati telegraf, pásti dobytek u dráhy bez dohlídky, jakož i protiviti se zřízencům železničním.“ Vše je doplněno mnoha zajímavými fotografiemi a jedná se už o padesátou autorovu knihu. Novinka je k dostání buď v nymburském Infocentru na náměstí Přemyslovců nebo přímo v nakladatelství ve Všechlapské ulici.