„Zvláště v době, kdy je nejisté vyjíždět na dovolenou do jiných krajů či dokonce do zahraničí, může být venkovní grilování před vlastním domem příjemným zpestřením. Apelujeme však na všechny, buďme k sobě ohleduplní, nerušme své sousedy. Městská policie má dost práce se zabezpečováním veřejného pořádku, pořádku v dopravě či vymáháním zákazu konzumace alkoholu na místech k tomu nevhodných,“ uvedla radnice na svých stránkách.

Město také opakovaně jedná s majiteli restaurací a barů, aby si na dodržování nočního klidu dávali pozor a usměrnili v tomto ohledu zejména své hosty. Stížnosti obdrželi i úředníci města, a to přímo na venkovní posezení umístěná na pozemcích města v lokalitě Mladá, jež údajně v pozdějších nočních hodinách slouží navrátilcům z restauračních zařízení. Ti pak svým hlukem a hlasitými hádkami ruší všechny okolo.

Odbor správy majetku města na podněty Městské policie, stavebního úřadu a občanů zahájil kontrolu ohnišť, přístřešků, ale také třeba bazénů umístěných na pozemcích města bez patřičného povolení a postupně nařizuje jejich odstranění. „Důvodem tohoto postupu je nejen bezpečnostní hledisko a eliminace výše uvedeného rušení nočního klidu, ale také estetický pohled. A zde zdůrazňujeme, že jde o veřejná prostranství na pozemcích města, tedy Vás všech,“ apelují zástupci radnice.