Noc kostelů už má svou krátkou tradici. Každým rokem se k této bohulibé akci přidávají další a další kostely. Co víc, do některých prostor se lidé podívají vůbec poprvé. Jako v případě kostelíku sv. Jiří v Tyršově ulici Nymburce.

Ten otevřel díky nadšencům z občanské iniciativy Galerie J2 po dlouhých padesáti letech.
„Kostel byl uzavřen v roce 1962 se zánikem hřbitova. Pak došlo v devadesátých letech 
k vyčištění kostela Společností přátel starého Nymburka. Až letos ale může dovnitř nahlédnout ve větší míře veřejnost," řekl místostarosta 
a historik Pavel Fojtík.

V pátek si mohli lidé prohlédnout kostela (mnohé překvapil poměrně velkým prostorem), dále si na informativních tabulích přečíst historii všech nymburských hřbitovů. Větší důraz byl dán na hřbitov právě u kostela sv. Jiří. Dočíst jste se například mohli i to, které významné osobnosti tady byly pohřbeny. „Jedním z nich byl i profesor brněnské techniky a stavitel železničních tunelů Gustav Červinka. Jeho náhrobek je dosud zachován na cestě k zimnímu stadionu," rozkryl tajemství organizátor Jan Chrtek.

Čí je zarostlý náhrobek měl totiž teprve odhalit happening Jana Káry. Student vysoké školy se pokusil prostříhat a prořezat břečťanem 
a psím vínem. Nakonec vykoukl náhrobek právě Gustava Červinky. Znázorňuje jeho obličej a dům, ve kterém bydlel. Dole v kameni se nachází malý tunýlek, na němž prý před lety stály koleje a lokomotiva. Ty už vzal ovšem zloděj a čas.

Za kostelem nainstalovali pořadatelé také objekt streetartového umělce Jana Kalába, zvaného Point, s názvem Red Point. Kaláb má za sebou například graffiti festivaly 
v Berlíně, Moskvě, Manchesteru či Amsterodamu.

V kostelíku se konala ještě výstava o zničených kostelích – mimochodem od roku 1948 až 1989 bylo u nás zničeno 207 kostelů – a koncert Pražského komorního kytarového orchestru. Ten střídal klasiku s modernou a zapojil diváky do písně kanadské skupiny Crash Test Dummies Mmm Mmm Mmm Mmm.
Ve všech kostelích probíhaly komentované prohlídky.

V Husově sboru měla Noc kostelů premiéru. Zazpíval zde písničkář Slávek Klecandr, návštěvníci se mohli podívat do věže.

Kostel České církve evangelické vítal příchozí na zahradě perníčky a klasickým občerstvením. Kdo si koupil perníček, přispěl na projekt opravy věže evangelického kostela. Tady byl k vidění hodinový stroj. Velmi působivý byl koncert skupiny Transitus Irregularis, připomínající projevem brněnskou alternativní scénu kolem Ivy Bittové a Vladimíra Václavka.

Akce Noc kostelů dostala od lidí, kteří se ve skupinkách přesouvali od kostela ke kostelu, jasné požehnání. A možná se na chvíli stala i jakousi podanou ruku duchovních těm váhajícím a nevěřícícm 
v dnešní blbé době plné nenávistných štvanic a korupčních skandálů.


Pod břečťanem a psím vínem se objevil náhrobek stavitele Červinky

Jednou z doprovodných akcí krátkodobého znovuotevření kostela sv. Jiří v rámci Noci kostelů byl 
i happening odhalení náhrobku pod náletem.
Úkolu se ujal mladý student vysoké školy – oboru Mediální studia – Nymburák Jan Kára.
Pomohli mu i ostatní, především pak spontánně se zapojil zahradník a ochotník Vít Špinka. Zeptali jsme se mladého Káry, jak on vidí celou „vesele odhalující" akci.

Proč jste se do toho pustil?
Přemýšleli jsme, co s tím. Nakonec jsme se dohodli s organizátorem Janem Chrtkem, že se pokusím břečťan 
a psí víno ostříhat.

Znal jste i dříve toto místo?
Ano, chodím často na procházky k Labi a tudy přes zimák si zkracuji zpáteční cestu domů. Člověk chodí kolem a vlastně si toho vůbec nevšimne (stavba byla kompletně zarostlá, tudíž nebylo vidět, co se pod ní skrývá – pozn. aut.). Snad jsem někomu nezničil botanickou zahradu (smích).

Věděl jste, co to bude za náhrobek?
Věděl, jde o stavitele železničních tunelů Gustava Červinku, je o něm psáno na jedné z těch tabulí před kostelem.

Líbí se vám akce Noc kostelů?
Je to parádní projekt. Je to stejné jako s tímto náhrobkem, člověk chodí kolem a vlastně netuší. Z ulice se mi zdálo, že se do kostela sv. Jiří nikdo nevejde, že je hrozně úzký. Ale zdání klame (smích).