V Nymburce jsou do akce Noc kostelů zapojena následující duchovní místa: kostel sv. Jiljí na Kostelním náměstí, poprvé Husův sbor 
v Havlíčkově ulici, evangelický kostel v ulici B. Smetany 
a také kostel sv. Jiří v Tyršově ulici.

To je právě to místo, které se otevírá veřejnosti poprvé snad po padesáti letech. „Kostel osiřel se zánikem hřbitova v roce 1962. V 90. letech ho Společnost přátel starého Nymburka vyčistila," uvedl historik a místostarosta Pavel Fojtík.

Na jeho programu se podíleli Jan Chrtek a Jan Červinka, kteří spolu tvoří nezávislou iniciativu Galerie J2. „Letos otevíráme dveře bývalého hřbitovního kostela sv. Jiří. Středověkou stavbu na pomezí pozdní gotiky a renesance obklopoval do 60. let 20. století hřbitov. Tehdy byl hřbitov zrušen, část byla přeměněna na nevlídný park a část zabrala stavba zimního stadionu," uvedli organizátoři.

Již odpoledne v 15 hodin kostel symbolicky otevřou veřejnosti. Pro děti je připravena výtvarná dílna. Pro zájemce o bližší poznání stavebních dějin kostela a historie nymburských hřbitovů bude přichystaná výstava 
s historickými fotografiemi. „V prostorách parku u sv. Jiří připravujeme výtvarný happening, který si klade za cíl připomenout historii místa. Do akce se zapojí mladí nymburští výtvarníci, ale také například streetartový umělec Jan Kaláb zvaný Point. Nevšedním zážitkem bude od 20 hodin vystoupení 21 kytaristů a kytaristek Pražského komorního kytarového orchestru s repertoárem od barokní hudby až po tu nejsoučasnější," lákají pořadatelé.

Dojde i k odhalení menší stavby zarostlé břečťanem. Pod ním se zřejmě skrývá nějaký hrob.

Husův sbor nabízí od 18 hodin prohlídku kostela s přednáškou, od 19 hodin koncert písničkáře Slávka Klecandra, od 20.30 zazní melodie z muzikálu Jesus Christ Superstar.

Unikátní prohlídku hodinového stroje ve věži například nabídne od 19.30 hodin evengelický kostel.

V kostele sv. Jiljí zazpívají společně ve 22 hodin Suchá větev a Schola Nymburk.

Ve všech kostelích se na závěr Noci koná takzvané Ztišení a tiché meditace.

Noc kostelů se uskuteční také v Poděbradech, Lysé, Dvorech, Libici, či Běrunicích.