Bylo jí patnáct, když se rodiče rozvedli. Samo o sobě dost hnusná věc. Ale tím to nekončilo. Matka si záhy přivedla nového partnera. To už nedala. Hádky doma, problémy ve škole, hluboko uvnitř smutek. A bezradnost.

Pak jí kamarádka řekla 
o N-klubu, kde by jí prý dokázali poradit. Anebo minimálně by tam chvíli měla klid, na rozdíl od domova. Tak jedno odpoledne přišla. Nejdřív byla ve střehu, neřekla úplně všechno, ale pracovníci centra byli v pohodě, nikam ji netlačili a naznačili, že bude záležet hlavně na ní, jak zvládne „porozvodové trauma". Že jí nezbude, než ho prostě přijmout. Ale taky, že zdaleka není jediná, která ho prožívá. Navrhli jí využít služby Centra rodinného poradenství, kam může přijít i s rodiči. Přišla nejdřív s mámou. Pracovníci centra s nimi probírali, jak zvládat konkrétní situace, postupně se začalo vyjasňovat. Dnes už je z toho srabu venku, ale do N-klubu chodí dál. Za kámoškami i za sociálními pracovníky. Je jí tam prostě dobře.

Nízkoprahové zařízení 
v Nymburce je součástí komplexního balíku sociálních služeb, které poskytují neziskové organizace Laxus o. s. a Semiramis o. s. Jejich původním posláním byla protidrogová prevence, ale postupně rozšířily svoji činnost 
o prevenci hlavně dětí a mládeže před různými druhy rizik a vznikla nová poradenská centra.

Centrum primární prevence úzce spolupracuje se školami a nabízí jim dlouhodobé programy zaměřené na prevenci rizikového chování dětí 6. až 9. tříd, které se týká nejen návykových látek včetně kouření, ale i životního stylu, poruch příjmu potravy či kyberšikany a šikany vůbec. Konkrétně v Nymburce pokrývá všechny základní školy i nižší ročníky osmiletého gymnázia.

Odtud už se dostáváme 
k Nízkoprahovému centru 
N-klub. Sídlí v Sadové ulici 
a jeho klienty jsou děti a mladí od 12 do 22 let, kteří sem dobrovolně přicházejí, když mají problém. Co tu dělají, nám pověděla Radka Plačková, vedoucí centra: „Mohou si dělat v zásadě, co chtějí, ovšem při respektování určitých pravidel a dalších klientů. My se hlavně snažíme vytvářet tady bezpečný prostor, aby se mohli setkávat s vrstevníky, aniž by byli ohroženi nějakou šikanou. A samozřejmě přicházejí pro podporu, pro pochopení, pro radu od nás dospěláků. Centrum je otevřené třikrát týdně odpoledne, vždycky jsou tu dva naši pracovníci, jednou týdně je přítomen 
i psycholog," vysvětluje Radka Plačková.

Podle ní lze popsat dva typické klienty. První je chlapec ve věku 14 let, kuřák, 
který má problémy s prospěchem ve škole. „Velmi často se skrývá za jeho problémem nefunkční rodina. Chybí v ní mužská síla, ten, kdo určuje mantinely. Otec je přes týden pryč a funguje jako víkendová rákoska," popisuje situaci vedoucí centra.

Druhým typickým klientem je patnáctiletá dívka, naopak spíše premiantka, která má problémy s příjmem potravy nebo se šikanou ve třídě či má vztahové potíže. Potřebuje se někomu svěřit, popovídat si, přichází pro porozumění.

Vyřešit problémy dětí však většinou nelze bez spolupráce s rodinou. Proto je k dispozici třetí služba, Centrum rodinného poradenství. Klientům je nabízená možnost přijít na odbornou konzultaci a pro pomoc s rodiči nebo s jedním 
z nich. Tím se rodině otevře nový prostor pro komunikaci, která doma už drhla. Příběh tak může zamířit k dobrému konci.

Dodejme, že do centra mohou děti docházet i o prázdninách, v úterý a pátek od 10 do 15 hodin a ve čtvrtek od 14 do 19 hodin. Další informace jsou na www.os-semiramis.cz, telefon do centra je 731 615 059. Vstup do klubu a veškeré služby jsou zdarma.