Znak je popsán odbornou heraldickou terminologií. „Zlato - modře dělený štít. Nahoře mezi svěšenými zelenými lipovými listy s plodenstvím červený zvon, v něm stříbrný osmihrotý kříž. Dole deset (4,3,2,1) stříbrných kostek dotýkajících se rohy."

close Nový znak obce Netřebice, který jí byl udělen 6. ledna 2021. info Zdroj: Kresba: Jan Tejkal zoom_in Jednotlivé prvky mají svojí symboliku související s obcí. Zvon je symbolem čtyřhranné zvonice ze 2. poloviny 19. století. Lipové listy s plodenstvím připomínají lipový park ve vsi, o kterém se uvádí, že byl vysazen v roce 1917, respektive ve třicátých letech minulého století, a že čítá na 60 exemplářů lípy malolisté.

Maltézský osmihrotý kříž symbolizuje první zmínku o obci uváděnou v roce 1185, resp. 1186, kdy měla Alžběta, manželka knížete Bedřicha, darovat díl vsi maltézským rytířům. Motiv stříbrných, navzájem se dotýkajících kostek symbolizuje kostky cukru a připomíná tak historickou tradici polního hospodářství a zvláště pěstování cukrové řepy a někdejší řepařskou dráhu.

Svůj význam mají i barvy, které nový znak obsahuje. „Zlatá (žlutá) je symbolem polního hospodářství. Zelená odkazuje na venkovskou krajinu a lípy,“ uvedl autor znaku Jan Tejkal. Stříbrná (bílá) a modrá připomínají někdejší blízký rybník Blato a odvodnění polních pozemků. A nakonec stříbrná (bílá) a červená jsou barvami znaku maltézských rytířů.