Hrát se na něm budou moci minimálně tři typy her, které si získávají popularitu u nás i v zahraničí. Všechny jsou kombinací golfu s dalšími sporty.

K dispozici bude pro návštěvníky i malá půjčovna potřebného vybavení. „Ta se sice v jiných městech obvykle nachází v městském informačním centru, nicméně vzhledem k velké vzdálenosti našeho informačního centra od místa stavby multigolfového hřiště jednám o jejím zřízení na bližším místě,“ uvedl místostarosta.

Celý projekt je jedním z kroků plánované revitalizace Neumannových sadů. Pokud se stane vyhledávaným místem pro volnočasové aktivity, lze ho dále rozšiřovat.

Prvním ze sportů, které bude možné na novém hřišti provozovat, je discgolf. Jedná se o obdobu klasického golfu, ovšem namísto holí a míčků se používají létající talíře (frisbee), místo jamek speciální koše. Cílem hry je dokončit hřiště co nejmenším počtem hodů, disk se hází z určeného výhoziště na určený koš. Obvyklá délka jedné jamky bývá 50 až 150 metrů a průměrný hráč by ji měl běžně dokončit třemi hody.

Po prvním výhozu hráč pokračuje z místa, kam disk dopadl a takto hází, dokud se netrefí do koše. Hřiště bývají navržena tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře či vodní plochy. Vítězem se stává hráč, který dokončí celé hřiště nejmenším počtem hodů.

Footgolf je sport, který kombinuje prvky fotbalu a golfu. Hraje se s fotbalovým míčem, který hráči musí dostat co nejmenším počtem kopů do velkých jamek. Parkgolf má ke klasickému golfu nejblíže, podobný je také kroketu. Cíl hry je stále stejný, tedy dostat míček co nejdříve do jamky pomocí hole, která je oproti té golfové zpravidla vyrobená ze dřeva.

Výhodou všech tří her je fakt, že hráč nemusí vynaložit příliš velké peníze na sportovní vybavení a zahrát si tak může prakticky každý.