Nelibě se vyvíjí další díl seriálu o nymburské nemocnici. Tentokrát nemocnicí hýbe spor insolvenčního správce s ředitelkou Alicí Opočenskou. Ta má zaplatit 104 miliony.

To je totiž znalcem stanovená hodnota nemocnice 
v Kutné Hoře v prosinci 2009, kde tehdy nastoupila Opočenská jako ředitelkou. Znalecký posudek si objednal insolvenční správce. V té době došlo k rozhodnutí majitele nemocnice, kterým byla Kutná Hora, o převodu majetku na Středočeský kraj.

Podle Opočenské je tento prodej pouze hypotéza insolvenčního správce. Přesto ale Krajský soud vydal nepravomocný rozsudek, že má Opočenská zaplatit uvedenou částku.

„Soudkyně neuznala podání mého vyjádření prostřednictvím právního zástupce, které bylo provedeno elektronickou cestou ve lhůtě a tvrdí, že jsem ho podala až den po termínu. Na základě této skutečnosti, aniž by posuzovala věc ve svém obsahu, vytvořila fikci, že jsem nárok žalobce uznala a vydala o tom nepravomocný rozsudek,“ zlobí se ředitelka Opočenská. Proti němu se Opočenská okamžitě odvolala.


A v čem tedy hledat jádro pudla? „Podstatou sporu je skutečnost, že podle tvrzení insolvenčního správce bych měla uhradit škodu z titulu ručení za splnění závazku škody údajně způsobené městem Kutná Hora,“ říká ředitelka.

Stejnou částku, tedy 104 miliony, požaduje insolvenční správce nejen od města Kutná Hora, ale i po Oblastní nemocnici Kolín, kam ta kutnohorská spadá. Podle vyjádření starosty Kutné Hory Ivo Šance je rozsudek absurdní.

Škoda 104 miliony vznikla údajně tím, že byl podnik, tedy Nemocnice Kutná Hora, zlikvidován. Ředitelka Opočenská toto tvrzení však odmítá. „Je to podle posudku, který si nechal vypracovat insolvenční správce. My máme revizní posudek, kde jsme na nule,“ oponuje.

Veřejnost přijímá aktuální kauzu negativně. „Jak je možné, že paní Opočenská je odsouzena k úhradě 104 miliony 
a působí v roli ředitelky a jednatelky nemocnice Nymburk 
a má dále možnost nakládat 
s veřejnými finančními prostředky? Měla by být zbavena funkce, nebo se může stát, že nemocnici dostane také do problémů,“ zlobí se například František Domanský.

Město zatím nevydalo žádné prohlášení, rada ve funkci Valné hromady Nemocnice Nymburk se sešla ve středu 
s ředitelkou Alicí Opočenskou. „Paní ředitelka o sporu vedení města při nástupu do funkce informovala. Měla by vysvětlit pozadí celého sporu. Zásadní je v tuto chvíli to, že rozsudek není pravomocný,“ uvedla mluvčí radnice Markéta Tomčíková.