Nová ředitelka nemocnice Alice Opočenská představila své plány. Chce zvýšit zaměstnancům platy, zřídit urgentní příjem s pěti lůžky nebo podnikovou mateřskou školku.

Na tiskové konferenci na radnici to minulý týden vše dohromady pojmenovala jako novou strategii nemocnice.
„Ve spolupráci s městem jsem definovala novou strategii rozvoje nemocnice. Z tohoto materiálu bych chtěla vycházet během svého dvouletého funkčního období,“ řekla na úvod Alice Opočenská.

Podle ředitelky nelze ignorovat ekonomickou krizi. „Při zpracování strategie jsme vycházeli z reálných podmínek. V úvahu jsme museli vzít ekonomickou krizi, nárůst provozních nákladů nemocnice, které souvisejí se zvýšením sazby DPH a se zněním úhradové vyhlášky pro letošní rok,“ uvedla Opočenská.

V první řadě se bude vedení nemocnice snažit zafinancovat všechny zamýšlené plány. Prostor vidí jednoznačně v zefektivnění chodu nemocnice a nákupu léků, v kvalitní spolupráci se zřizovatelem a v účelném čerpání již ve schváleného programu Vzdělávání zdravotnických pracovníků v nemocnici, zaznělo také na tiskové konferenci.

Klíčová jsou podle slov Opočenské jednání s pojišťovnami o financování zdravotní péče na letošní rok, ale především nasmlouvání co nejlepšího spektra financování péče v rámci nového systému, který bude fungovat od roku 2013.

Nově představená strategie sleduje několik základních cílů. „Stabilizace personálu a cíleného zvyšování jeho kvalifikace chceme dosáhnout především nastavením systému odměňování a jeho sladěním s požadavky zástupců zaměstnanců. V roce 2012 navýšíme platy o 3,1 procenta. Také chceme zlepšit podmínky fungování ubytovny zaměstnanců nemocnice a plánujeme zřízení podnikové mateřské školky,“ oznámila ředitelka.

Zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče chce vedení nemocnice docílit zřízením Centra akutní medicíny, zavedením systému péče v oboru jednodenní chirurgie a zprovozněním pavilonu interních oborů v prostorách bývalého dětského oddělení.

„Centrum akutní medicíny chceme vybudovat v pavilonu centrálních operačních sálů. Urgentní příjem by měl být napojen na prostor s takzvanými observačními lůžky. To jsou taková, kde pacient musí strávit před operací i po ní delší čas. Srdcem urgentního příjmu by měl být pokoj se zhruba pěti lůžky, z nichž bude jedno plně vybaveno pro resuscitační péči,“ vysvětlila Opočenská.

Urgentní příjem bude přímo propojen na centrální operační sály, Jednotku intenzivní péče (JIP) a prostor akutní diagnostiky.

Do zmodernizovaného bývalého dětského pavilonu by se interní oddělení mělo přesunout už v letošním roce. V přízemí bude nově umístěna interní příjmová a kardiologická ambulance.

Nová interna přinese rozšíření počtu záchodů, úpravu koupelny, společenské místnosti a recepci. „Je dobré, že to zásadní je v pavilonu hotové, rekonstrukce na internu bude stát 5 až 7 milionů korun,“ uvedl starosta Miloš Petera.

S velkými nadějemi se očekává dotace z Regionálního operačního programu Středočeského kraje na nové CT, ultrazvuk a rentgenové pracoviště.

Na dotaz médií, zda nebude chtít paní ředitelka přetáhnout některé lékaře ze svého minulého působiště v Kutné Hoře, odpověděla lakonicky. „Byla bych špatnou manažerkou, kdybych si tu nechtěla vytvořit dobrý tým. Obzvlášť pokud jsem s nimi kvalitativně spolupracovala,“ dodala Opočenská.

Nedávno jsme psali o Hrabalově vile na Zálabí, kde město radikálně zvedlo zaměstnancům nájmy.
Nyní se jedná o tom, že by ubytovnu převzala nemocnice.
„Bydlím v jednom z těch větších pokojů, dosud jsem platil 2 tisíce. Nyní si město účtuje za metr čtvereční 230 korun,“ neskrýval údiv Jan Javůrek z nemocnice.