Koncepci předložil jednatel nemocnice Ivan Oliva. „Hlavním cílem strategie je zajistit stabilní budoucnost pro pacienty i zaměstnance nymburské nemocnice. Ta bude i nadále založena na několika hlavních pilířích, konkrétně na chirurgickém programu, léčbě interních onemocnění, gynekologicko-porodnickém programu a rozšíření dlouhodobé péče a vybudování následné péče,“ uvedl Oliva.

Prioritním úkolem je rekonstrukce pavilonu E, při níž mají vzniknout nové prostory pro rozšíření dlouhodobé péče a vybudování následné péče. Rekonstrukcí pavilonu E se zároveň uvolní prostor pro rozšíření interního oddělení. V druhé etapě realizace strategie se plánuje především rozšíření a modernizace stávajících prostor porodnického oddělení.

Starosta Mach ocenil i přístup opozice, jejíž část pro předloženou koncepci také zvedla ruku. „Chtěli bychom společně nemocnici zachovat a do budoucna rozšířit její služby,“ konstatoval Mach.

V podobném duchu hovoří i jednatel Ivan Oliva. „Pevně věřím, že se nemocnice přiblíží tomu, jak si městskou nemocnici představujeme – jako odborné, plně funkční a vstřícné zdravotnické zařízení,“ doplnil Oliva.