Vyrovnaný hospodářský výsledek s náklady 
i výnosy zhruba 195 milionů korun.

Takový je výsledek hospodaření Nemocnice Nymburk za rok 2013, který byl podle ředitelky Alice Opočenské zlomový a finančně velmi náročný, přesto se vedení podařilo snížit výdaje oproti roku 2012 o 3,5 milionu korun.

„Rok 2013 měl řadu úskalí, především to byla úhradová vyhláška stanovená na ten rok, potom to byl významný vliv růstu DPH, především přesun položek do vyšší daňové třídy, což znamenalo pochopitelně i vyšší zatížení 
a pro Nemocnici Nymburk specifický vliv referenčního období 2011, což byl rok, kdy došlo k prodeji nemocnice," řekl obchodně ekonomický náměstek Miroslav Hladílek. Podle něj však nelze už dále náklady snižovat, proto nemocnice připravuje strategický plán, který by měl do budoucna řešit vyšší výnosy. Ovšem 94 procent výnosů nemocnice jsou výnosy za zdravotní péči, které jsou dlouhodobě poddimenzované.

Plán by měl řešit fungování nemocnice dlouhodobě a bez něj podle ředitelky Opočenské není možné takto velký subjekt vést tak, aby jeho fungování bylo možné.

„Ze svých zkušeností vím, že nastavení výnosové části fungování jakéhokoliv subjektu není záležitostí plánování na jeden rok. Vzhledem 
k tomu, že provozovatel nemocnice není vlastníkem, ani akcionářem, je důležité, aby se na nastavení strategie dohodl s vlastníkem, kterým je v tomto případě město," uvedla ředitelka Alice Opočenská s tím, že první půlrok 2014 bude ve znamení sestavení strategie 
na minimálně pět let dopředu.

„Jsme přesvědčeni o tom, že to, že neexistoval takovýto dlouhodobý dokument, podle kterého by všichni zúčastnění postupovali, byl jeden z důvodů, proč má nemocnice a hlavně v minulosti měla, tak velké problémy," je přesvědčena ředitelka Opočenská s tím, že investice letošního roku vycházejí z krátkodobých potřeb fungování nemocnice, na kterých už se s městem dohodla. „Další investiční činnost už bude specifikována právě 
v připravovaném strategickém dokumentu a bude mít dlouhodobější charakter," doplnila Alice Opočenská.

Letos v únoru nemocnice zprovozní nové radiodiagnostické oddělení za téměř 26 milionů korun, většinu zaplatily evropské fondy. Do letošního pololetí se zrekonstruuje interní oddělení a zřídí nové oddělení následné péče na bývalém gynekologickém oddělení, investici asi deseti milionů korun zaplatí město. Rekonstrukce interního oddělení se má uskutečnit
v etapách kvůli tomu, aby nebyl přerušen provoz oddělení. Stavební úpravy na interně budou zahrnovat například sociální zařízení na pokojích, společné prostory pro návštěvy, stravování a takzvané otevřené sesterny.

Na začátku roku 2015 by se mělo v bývalém dětském oddělení zřídit nové oddělení následné intenzivní péče, které si pronajme společnost Chroniker. Oddělení by sama měla opravit za zhruba 20 milionů korun a nemocnici potom platit roční nájemné tři miliony korun. „Základní smlouva 
o podnájmu by mohla být podepsána do konce února nebo března letošního roku, a tudíž by se mělo na základě smluvních jednání počítat s výnosem za podnájem tohoto nevyužitého prostoru," řekla ředitelka.

V rámci své strategie nemocnice počítá v roce 2015 také se zřízením urgentního centrálního příjmu nebo takzvané jednodenní medicíny 
u operačních oborů. Ta má zajistit ambulantní operační zákroky, po kterých pacienti nemocnici opustí do 24 hodin od operace.