Nemocnice byla opět na programu posledního jednání zastupitelstva. Jednou z věcí, kterou zastupitelé odsouhlasili, byl vznik společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o., jejímž vlastníkem bude společnost Medigroup a.s., tedy společnost, která se stala jediným majitelem současného provozovatele nemocnice v Nymburce, firmy PP Hospitals.

Martin Vojtíšek z firmy Medigroup a.s. také seznámil zastupitele se svým podnikatelským záměrem. Na dětském oddělení má prý v plánu otevřít léčebnu dlouhodobě nemocných.

Podle místostarosty Nymburka Miloše Petery se však jedná o dočasné řešení. „Stále platí, že provozovatel nemocnice má v plánu dětské oddělení znovu obnovit. Garantoval nám také, že lékařská péče zůstane zachována v rozsahu, v jakém je teď poskytována,“ řekl. Martin Vojtíšek se však k dotazu Nymburského deníku odmítl vyjádřit.

Zastupitele také zajímalo, jak se nemocnici, která patří městu, vede. Nemocnice prý v loňském roce hospodařila se ziskem 1,8 milionu korun.
Na jednání bylo také řečeno, že akciová společnost Medigroup v současné době vlastní sto procent majetku firmy PP Hospitals, tedy provozovatele nymburské nemocnice.

Co se vzniku nové společnosti týče, všechny smlouvy, které město uzavřelo s PP Hospitals a veškerá práva a povinnosti tak přejdou na nově vznikající společnost Nemocnice Nymburk s.r.o. a tedy jejího vlastníka Medigroup a.s.

V budoucnu by tyto změny měly čekat i další nemocnice, které provozuje PP Hospitals.