Rada Středočeského kraje v čele s novým hejtmanem Davidem Rathem nesouhlasí se zdravotnickou koncepcí, kterou odsouhlasilo předchozí vedení kraje. Nová koncepce má počítat s vytvořením konkurenčního prostředí. Rath přitom předpokládá, že ne všechny soukromé subjekty musejí vtomto souboji obstát. Nevylučuje tudíž ani možnosti zpětného odkupu některých nemocnic, které kraj loni prodal soukromým subjektům. „Mohlo by se jednat například o nemocnice vNymburce, Mělníku či Rakovníku,“ uvedl příklady.

To potvrdil i náměstek hejtmana a místostarosta Nymburka Miloš Petera. Na středečním zasedání zastupitelstva řekl, že radnice může očekávat nabídku od kraje.

Nymburská nemocnice si přitom od doby, kdy ji město za více než 80 milionů korun od kraje koupilo, prošla strastiplnou anabází. A městu se zatím daří nemocnici postupně zbavovat mnohamilionových dluhů. O tom, že by se tedy nymburská nemocnice vrátila do područí kraje vedení Nymburka neuvažuje. „Leda, že by nabídnutá cena byla tak 160 milionů, protože tolik město nemocnice stojí,“ řekl starosta Ladislav Kutík s tím, že si ale nemyslí, že by s prodejem nemocnice kraji zastupitelé souhlasili. „Deset let jsme se snažili nemocnici získat. To jsme se o tom vůbec nemuseli bavit,“ dodal Kutík.

Do konce ledna má Rathův náměstek a stranický kolega Zdeněk Seidl předložit teze nové koncepce, postavené na zcela jiných pilířích: dosavadní krajské akciovky se změní ve veřejné neziskové nemocnice a vregionu bude plně fungovat pluralita vlastnických vztahů, kdy vedle sebe budou fungovat soukromé špitály i velké nemocnice provozované krajem. Všechny by měly spolupracovat, ale také si vzájemně konkurovat.

Olga Ševčíková, Milan Holakovský