„Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků vydala na konci listopadu doporučující stanovisko pro provoz magnetické rezonance v naší nemocnici,“ potvrdila jednatelka Nela Gvoždiaková. Nemocnice nyní musí nasmlouvat zákroky se zdravotními pojišťovnami.

V praxi půjde o pořízení 1,5T MR přístroje, který bude sloužit k vyšetřování pacientů v rámci nemocnice a její spádové oblasti cca 100 tisíc obyvatel. Vyšetřováno bude základní spektrum radiologických zobrazovacích metod. Zejména tedy vyšetření v oblasti páteře a mozku. Dále vyšetření břicha, kolenních a kyčelních kloubů, případně také vyšetření prostaty a prsu.

Kapacity nejbližších nemocnic využívajících magnetickou rezonanci jsou naplněné a pacienti z Nymburska mají velmi špatný přístup k vyšetření touto formou. To vede i k tomu, že se z důvodu dlouhých termínů vyšetření vůbec neuskuteční a stadium nemoci pokročí. Nebo se raději volí pouze CT vyšetření, což snižuje kvalitu péče.

Za Nymburk lobboval i ministr

Cesta k možnosti pořídit přístroje na magnetickou rezonanci nebyla jednoduchá. „Mít doporučení přístrojové komise je nutnost, bez něj nelze výkony nasmlouvat u zdravotních pojišťoven a hradit je z veřejného zdravotního pojištění. Získat doporučení ovšem není jednoduché. Komise velmi přísně posuzuje každou žádost o novou kapacitu a nezřídka vydává negativní stanovisko,“ vysvětlila jednatelka nymburské nemocnice.

Záměr na pořízení přístrojů pro magnetickou rezonanci podpořil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Vedení nemocnice s ním celý záměr předem projednalo. „Naši žádost odborně konzultoval a plně podporoval. Komise pak naši prezentaci žádosti na Ministerstvu zdravotnictví vyhodnotila jako výborně odborně zpracovanou a plně odůvodněnou,“ doplnila Gvoždiaková.