Nymburská nemocnice zákaz návštěv odvolala úplně. „Vzhledem ke snížení počtu respiračních onemocnění v regionu a v souladu s doporučením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, odvolává Nemocnice Nymburk zákaz návštěv na lůžkových odděleních, a to s platností od 20. února. I nadále žádáme příbuzné, aby nepřicházeli na návštěvu, pokud pociťují příznaky respiračního onemocnění, nebo u nich chřipkové onemocnění již propuklo,“ uvádí se v prohlášení nymburské nemocnice.

V Městci Králové zatím povolili návštěvy pouze na dvou odděleních. „Od 14. 2. jsou opět povoleny návštěvy na oddělení Následné intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Pro ostatní oddělení zákaz návštěv stále platí,“ informuje městecká nemocnice.

Obě nemocnice před několika týdny zakázaly návštěvy kvůli vysoké nemocnosti chřipkou.