Odborně nese nová ambulance název angiologická. „Angiologická ambulance se zabývá zejména onemocněním tepen, například ischemickou chorobou dolních končetin, žil, což jsou případy třeba chronické žilní insuficience při křečových žilách nebo diagnostiky hluboké žilní trombózy,“ uvedla mluvčí nemocnice Barbora Jánská.

Ambulance poskytuje veškeré sonografické vyšetření cév. Další péče je poskytována ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením (například CT angiografie), či ve spolupráci se specializovanými angiologickými centry, které poskytují invazivní diagnostické nebo terapeutické zákroky.

Pro nemocnici se tak jedná o novou odbornou péči. O pacienty se bude starat lékař Václav Pavliňák. Ambulance je k dispozici každý čtvrtek od 7.30 do 16 hodin. Objednání je možné na telefonu 325 505 235.