Situace v nemocnici, která je akciovou společností plně vlastněnou městem, byla už několik měsíců výbušná. Zaměstnanci a část radních vytýkali dosavadnímu představenstvu, v jehož čele stál starosta města Milan Pavlík, že neřeší personální krizi na interním oddělení, problémy nemocnice zametá pod koberec a nekomunikuje ani se zástupci zdravotníků, ani s dalšími představiteli radnice.

Uplynulou středu bylo na druhý pokus odvoláno dosavadní představenstvo v čele se starostou a zvoleno nové. V něm zasedli lékař Radek Majerčin, lékařka Kateřina Píchová a ekonom nemocnice Jakub Horák. „Naší prioritou je především nastavit znovu systém a obsah komunikace se zaměstnanci a stabilizovat personální situaci na interním oddělení, které je sice v provozu, ale nelze ho označit za dlouhodobě udržitelné," řekl pro ČTK Horák.

Odvolat představenstvo v čele se starostou se pokusily v prosinci tři dámy v pozici radních, které měly v pětičlenném orgánu většinu. Je třeba připomenout, že rada města je zároveň valnou hromadou nemocnice a rozhoduje o představenstvu a dozorčí radě. Radní Eva Karásková, Michaela Špačková a Olga Eliášová tak za podpory většiny ze zhruba 270 zaměstnanců nemocnice nahradily dosavadní představenstvo v čele se starostou novými lidmi, kteří chtěli nahromaděné problémy začít řešit. Až na jedno jméno se trojice shodovala se současným novým představenstvem.

„Dosavadní představenstvo odmítalo podávat informace valné hromadě, neřešilo problémy, na které opakovaně upozorňovali zaměstnanci nemocnice, a se zaměstnanci nekomunikovalo. Po dlouhém zvažování jsme rozhodli, že jiná cesta než odvolání představenstva není možná," stálo v prosincovém prohlášení podepsaném třemi radními.

Jenže s takovým postupem nesouhlasil starosta Milan Pavlík, který na začátek ledna nechal svolat mimořádné zasedání zastupitelů. Na něm starosta předchozí rozhodnutí rady zrušil a svůj krok posvětil hlasováním zastupitelů, které skončilo nejtěsnější většinou 8:7 v neprospěch těch, kteří prosazovali změnu.

Situace se tak neuklidnila a podle Karáskové se starosta snažil řešení celé situace novými návrhy pouze oddálit. „Na další radě konané 17. ledna jsme avizovali, že se chystáme svůj krok zopakovat. Pouze dříve navrženého kandidáta Davida Schneidera nahradila Kateřina Píchová, což pan starosta kvitoval jako vstřícný krok,“ řekla Deníku Karásková.

Další tlak

V úterý 6. února na další jednání zastupitelů dorazilo asi padesátka lidí, z velké části zaměstnanci nemocnice. V debatě opět tvrdě kritizovali starostu za jeho postup a vyjádřili jednomyslnou podporu změně ve vedení nemocnice. K tomu došlo o den později, ve středu 7. února, kdy znovu zasedla rada města, potažmo valná hromada nemocnice. Došlo k opakovanému odvolání dosavadního představenstva a nahrazení novými členy. „Podle mého názoru situaci urychlil tlak z úterního jednání zastupitelů,“ konstatovala Karásková. Neoficiálně se také hovořilo o tom, že pokud by starosta chtěl opět rozhodnutí zrušit, už by nesehnal všech osm hlasů zastupitelů na svoji podporu.

Takové zdůvodnění svých kroků ale starosta rezolutně odmítá. „Pro mě bylo důležité, že v prosinci nebyly dodrženy správné postupy. Nyní už byla řádně svolána valná hromada a výměna představenstva proběhla podle daných pravidel. A také jsem to už necítil jako diktát z druhé strany,“ řekl Pavlík s tím, že respektuje názor zdravotníků a přeje nemocnici do budoucna jen to nejlepší.

Na konci minulého týdne tak docházelo k předání agendy a pravomocí novým členům představenstva. Ti si v nejbližší době zvolí svého předsedu a místopředsedu.