K čemu přesně budou darované přístroje sloužit? To vysvětlil Radomír Pavluv, vedoucí lékař novorozeneckého oddělení. „Přístroje monitorující dech jsou dnes již standardní součástí péče o novorozence. Fungují na principu snímání dechu miminka, a pokud dojde k selhání dechu, spouští zvukový a světelný signál. Sice nemohou předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontrolují dýchání dětí a varují v případě jejich změny,“ konstatoval Pavluv.

V nymburské porodnici tedy mohou nové přístroje začít sloužit prakticky okamžitě. Trochu překvapením je fakt, že přístroje bez ohledu na svůj stav a funkčnost musí být bezpodmínečně odstraněny a případně nahrazeny po dvou letech novými. „Takové je bohužel stávající nařízení,“ řekla Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.

Za darování přístrojů přišla poděkovat také jednatelka nemocnice Alena Havelková. „Za dar jak nadaci, tak i sponzorským společnostem, velice děkujeme. Je skvělé, že se najdou tací, kteří se podpoře nemocnicím věnují, navíc i opakovaně. Pro nás je každý dar obrovskou pomocí, zejména pokud je směřována cíleně a po dohodě, co bychom uvítali. Spolupráce s Nadací Křižovatka i jejích podporovatelů si nesmírně ceníme a vážíme,“ uvedla Havelková.

Vděčnost vyjádřil i starosta Pavel Fojtík. Ten zastupoval radnici, která je provozovatelem nymburské nemocnice. „Chtěl bych poděkovat jak Nadaci Křižovatka za opakovanou pomoc, kterou naší nemocnici poskytuje, tak ale rovněž celému gynekologicko-porodnickému oddělení, včetně personálu, za jejich práci, která dělá našemu zdravotnickému zařízení dobrou pověst,“ pronesl starosta. 

Pro nymburskou nemocnici je přízeň Nadace Křižovatka velmi vítanou pomocí. Kromě podložek monitorujících dech novorozenců, které se díky nadaci daří průběžně obnovovat, již od ní v minulosti obdržela také oxymetry, kterými se u miminek měří nasycení krve kyslíkem. 

Nadace Křižovatka se více než 20 let aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o takzvaném syndromu náhlého úmrtí kojenců a o možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. Díky dárcům a sponzorům nadace pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který prošel několikaletými klinickými testy. „Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř v celé republice,“ řekla ředitelka nadace Štěpánka Pokorníková. 

Co všechno umí monitor dechu Babysence:
Monitor dechu Babysense je citlivý přístroj, který přes matraci postýlky sleduje v průběhu spánku dechové pohyby dítěte. Pokud z jakéhokoli důvodu není detekováno dýchání po dobu delší než 20 sekund, případně pokud se sníží počet dechů na méně než 10 dechů za minutu, je spuštěn akustický a světelný alarm. Rodiče jsou tak informováni o potenciální hrozbě ještě dříve, než skutečně nastane!
Kontrolní jednotka monitoru dechu Babysense je propojena se senzorovou podložkou, která je se umístěna mezi matrací a roštem dětské postýlky.
Monitor dechu Babysense je maximálně bezpečný, pasivní senzorový systém, bez přímého kontaktu s dítětem. Není nabíjen z elektrické sítě, k jeho provozu jsou zapotřebí pouze tužkové baterie. Přístroj dostatečně dopředu světelně signalizuje potřebu jejich výměny.
Nevyzařuje žádná radiofrekvenční záření, neruší se s ostatní elektronikou.