Částečně do podzemí se přesune deset sběrných nádob v Palachově ulici. Další dvě stejným způsobí zmizí z dohledu ve zmíněné Čechově ulici před domem č.p. 1428.

Na jiné místo se přesune další osm kontejnerů rovněž z Čechovy ulice, ovšem v tuto chvíli stojících před domem č.p. 1432. Ty překáží na místní komunikaci a omezují provoz v ulici. „Tyto sběrné nádoby budou přemístěny z ulice do nově vybudovaného nadzemního sběrného místa v areálu Domu dětí a mládeže Symfonie,“ uvedla mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová.

O projektu jednalo na svém minulém zasedání i zastupitelstvo. „Schválilo peníze na předfinancování akce ve výši 2,4 milionu korun. Následně proběhne výběrové řízení na dodavatele a samotná akce by měla proběhnout v letošním roce,“ doplnila mluvčí radnice.

Podzemní kontejnery jsou už instalovány na parkovišti u zámku v centru města, a také v ulici Na Kopečku, kde jsou podzemní kontejnery na plasty, papír a sklo.

Nakládání s odpady se mění

Všechna města musí v posledních měsících a letech výrazně změnit způsob provozování odpadového hospodářství. Částečně jim to ukládají nové zákony, částečně je k tomu nutí prudce rostoucí ceny za ukládání odpadu na skládkách. Proto se objevují nové kontejnery na další druhy odpadu.

Naposledy se na začátku roku v Poděbradech objevily nové kontejnery na jedlé tuky a oleje. Do konce února jich bylo po městě rozvezeno dvacet. Dodavatel zajistí kontejnery bezplatně, za každý kilogram oleje navíc zaplatí 5 korun. Nedávný první svoz poukázal na řadu problémů, se kterými se tento typ třídění musí vyrovnat. Část olejů byla odevzdána v nevyhovujících lahvích, jejichž víčka povolila a olej vytekl do sběrných nádob. Mezi jedlými oleji se pak také objevily oleje motorové, které do těchto nádob nepatří.

Ve městě se také zvyšuje počet nádob na elektroodpad, a to ze tří na sedmnáct. Do nich je možné odevzdat například články baterie a další drobná elektrotechnická zařízení. Je třeba si to neplést s kontejnery na kovový odpad. Ty už byly po městě rozmístěny loni v listopadu a je jich celkem 23.