Nový dva metry široký chodník s bezbariérovým přístupem je osazen i novým veřejným osvětlením a je napojen na nynější chodník u vjezdu do areálu pivovaru a cyklostezku, která vede podél železniční trati. V rámci prací muselo být odstraněno stávající oplocení a znovu postaveno nové na přání a podle představ vedení pivovaru.

„Firma provedla veškeré zemní práce, založení obrubníků, položila jednotlivé konstrukční vrstvy a uložila vedení veřejného osvětlení,“ uvedl mluvčí nymburské radnice Petr Černohous.

Upraven byl i stávající asfaltový povrch v prostoru železničního přejezdu a pivovarské vlečky. Celá akce probíhá v součinnosti se Správou železnic, která se jako investor podílí na stavebních úpravách zabezpečovacího zařízení.

„Hlavním cílem akce bylo především zajistit bezpečnost chodců, aby již nemuseli vstupovat do vozovky. Chodník v tomto místě zcela chyběl a nám se podařilo ve spolupráci se Správou železnic a Pivovarem Nymburk připravit projektovou dokumentaci a zahájit jeho výstavbu. Nová trasa umožňuje místním bezpečné spojení cyklostezky se Zálabím,“ sdělil místostarosta Bořek Černý.

Přípravy na opravu kritické části Pražské ulice začali už v roce 2017. Bylo potřeba odkoupit pozemek od pivovaru a následně zadat a připravit projekt v koordinaci s drážními subjekty. „Vše se tedy postupně podařilo. Jen finální řešení chodníku mohlo být lepší. Měl být o něco málo širší a směrem k přejezdu stoupat plynule,“ vidí nedostatek tehdejší místostarosta Jan Ritter. Celá akce vyšla na zhruba 1,4 milionu korun.

Poslední tragická nehoda se v místě stala v září před pěti lety. Třiašedesátiletý cyklista tehdy nerespektoval světelná a zvuková výstražná znamení, ani spuštěné závory a vjel na železniční přejezd. Bohužel ve chvíli, kdy přijížděl osobní motorový vlak. Cyklista uprostřed přejezdu zavrávoral a upadl, projíždějící vlak ho poté srazil. Cyklista nepřežil.