Její náplní bylo pět soutěžních úloh teoretické části a dva úkoly praktické. „Domníváme se, že obtížnost úloh školního i okresního kola chemické olympiády je velmi vysoká, což má za následek stále menší zájem ze strany žáků, ale i pedagogů,“ uvedla předsedkyně odborné poroty Marie Stojarová s tím, že tvůrci by měli zvážit, zda náročnost úkolů skutečně odpovídá dané věkové kategorii. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili Bohuslav Tomáš z nymburského gymnázia, Jan Duřt ze ZŠ Komenského Nymburk a Jakub Pešek ze ZŠ Na Valech Poděbrady.