A to na své škole. Od září tohoto roku zřídí nymburská zdrávka Vyšší odbornou školu. Ve středních Čechách se bude jednat o jedinou školu
s tímto oborem. „Máme rozhodnutí kraje i akreditaci ministerstva školství. Teď jen čekáme, až nám kraj schválí změnu názvu,“ řekla ředitelka školy Dagmar Sitná s tím, že název by měl být Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola.

V nové „vošce“ budou moci absolventi střední školy studovat obor diplomovaný zubní technik. To jim umožní, aby mohli pracovat samostatně v zubní laboratoři, kde se připravují stomatologické protézy.

Původní obor zubní technik byl totiž přejmenován na asistent zubního technika. Absolventi takového oboru by museli pracovat pod dohledem. „Pokud však budou v oboru pokračovat na vyšší odborné škole, budou si pak moci otevřít i svou vlastní laboratoř,“ dodala Sitná.

Protože se jedná o nový obor, mají studenti šanci se na školu dostat bez nervů z přijímacích zkoušek. O přijetí rozhodne prospěchový průměr maturitní zkoušky.

Škola plánuje otevřít jednu třídu s maximální kapacitou třicet studentů. „Z 24 studentů posledního ročníku projevilo zájem o další studium 13 lidí,“ řekla Sitná. Šanci na přijetí tedy mají i studenti z okolních regionů.

Uzávěrka přihlášek do prvního kola je 31. května. Do druhého kola 31. července a do třetího kola pak 28. srpna. Studium na vyšší odborné škole bude zakončeno absolutoriem.