Řidiči z Nymburka a okolí, radujte se! V dohledné době skončí několikaleté zúžení vozovky za křižovatkou u bývalého hotelu Slavie.

Tam se před lety zřítila část Velkých Valů a hrozilo, že se propadne i podemletý kraj silnice. Situaci výrazně zhoršila i letošní povodeň, odborný zásah byl už neodkladný.

Radnice dlouho neměla na opravy peníze. Ty se podařilo získat až nyní. „Získali jsme ze Státního fondu dopravní infrastruktury 20 milionů korun, které by náklady akce měly pokrýt," řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

A jaký je harmonogram prací? „Nyní se několik dnů bude vypouštět voda, pak se budou sbírat z koryta živočichové. To je koordinováno 
s místními rybáři. Pak postavíme zemní hrázku a zjistíme, zda je podloží skutečně takové, jaké ukázaly sondy," řekl stavbyvedoucí Martin Hrouda.

Postup prací také záleží na počasí. Akce je rozdělena na tři fáze. První právě začala a je plánována do 20. prosince. Přes zimu by mělo dojít k částečnému zakonzervování. „Pokud to však počasí dovolí, budeme s pracemi postupovat dál," upřesnil Hrouda.

Se startem poslední třetí fáze je počítáno na 1. dubna. 
„I kvůli připomínkám památkářů to bude technicky velmi náročná stavba, která bude 
v určitých fázích velmi komplikovaná," poznamenal Vocásek k výstavbě nové nábřežní hráze.

Kdy by mělo být definitivně hotovo zatím není jasné. Předběžné povolení počítá 
s konečným datem k poslednímu říjnu příštího roku. „To však není úplně jisté, zatím chybí podepsat ještě některé dokumenty. Přesný termín konce stavby v tuto chvíli neví asi nikdo," vysvětlil stavbyvedoucí Martin Hrouda.