Zhotovení díla do 24 hodin od podpisu smlouvy.

Tak nezvyklý požadavek se zavázala splnit firma StavoSport, která vyhrála výběrové řízení na položení umělého trávníku na sportovním hřišti za Základní školou Letců R.A.F. na nymburském sídlišti. A dokázala to!

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska se do soutěže přihlásilo celkem sedm firem. „Jedna nabídka nesplnila zadání. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti  StavoSport s nabídkovou cenou 384 042 korun bez DPH (s DPH 460 850 Kč) a s dobou realizace jeden den od podpisu smlouvy o dílo. Smlouva byla ze strany města Nymburk podepsána 11. července 2012," uvedl Vocásek.

Podle jeho slov ostatní firmy zpochybnily reálnost takového záměru. „Vyjádřily pochybnosti, zda je to možné stihnout. Informace jsme si u vybrané firmy ověřili a celý den jsme konání dělníků natáčeli na video. To bude v nejbližší době samozřejmě po úpravě k vidění na oficiálních stránkách města," slíbil místostarosta.

Firma začala s pracemi ve čtvrtek ve čtyři hodiny ráno. „Teoreticky bychom měli být hotoví zítra také ve čtyři ráno. Pokud ovšem situaci nezkomplikuje počasí," uvedl zaměstnanec firmy kolem druhé odpoledne, když začalo pršet.

Naštěstí přeháňka byla relativně krátká a firma stihla položit trávník v rekordně rychlé době. „Dílo bylo zhotoveno 12. července a k předání došlo  zhruba ve 20 hodin. Firma se ve smlouvě zavázala poskytnout záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců na stavební práce a 60 měsíců na umělý povrch dle záruky výrobce umělého trávníku, a to ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků," doplnil Vocásek.