Zadání učitele Marka Velechovského znělo jasně: osm skupinek po čtyřech žácích mělo zmapovat jednotlivé ekosystémy naší planety. Projekt v sobě snoubil hned několik vzdělávacích cílů. Nováčci na vyšším stupni základní školy se během přípravy naučili vyhledávat informace a pracovat se zdroji, vytvořit grafickou úpravu prezentace, v tomto případě plakát, a konečně prezentovat výsledek před publikem. „Jednotlivé prezentace a jejich přípravu autoři ohodnotili sami, dále je hodnotilo publikum, k čemuž budu přihlížet při celkovém hodnocení klasickou známkou ze zeměpisu a přírodopisu,“ uzavřel představení svého projektu Velechovský. Účastníky projektu podpořili osmáci a učitelky občerstvením v podobě palačinek a program byl obohacen projekcí fotografií učitele Velechovského z cest po Americe.

OLGA HAVRÁNKOVÁ