Česká pirátská strana, TOP 09, extrémní pravice DSSS a ODS.

To jsou čtyři strany, které uspěly ve čtvrtečních Studentských volbách . A to nejen na Nymbursku, kde se experimentu zúčastnily tři školy, ale i v celorepublikovém měřítku.

O čem to svědčí? A jakou váhu mají tyto volby pro naši budoucnost?

Autoři projektu, kteří se rekrutují z renomované charitativní organizace Člověk 
v tísni, tvrdí, že jedním z cílů je „podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí mezi studenty samotnými, ale i mezi studenty a jejich pedagogy. 
V neposlední řadě také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách."

Cíl rozhodně šlechetný 
a úctyhodný. Po prvních Studentských volbách se údajně zvýšil počet prvovoličů v těch skutečných volbách o 6 procent. Nemám sice tušení, jak se dá takovéto číslo vyzkoumat, ale budeme-li ho brát za bernou minci, pak tedy se mohou autoři nápadu bít v prsa 
a statečně zvolat: Úkol splněn!

Na druhou stranu si položme otázku, co to vypovídá o samotné mládeži a budoucím pohybu na politické scéně. Renomovaný politolog Zdeněk Zbořil na to má lakonickou odpověď: Zhola nic. Dokonce použil výraz „sociologická chlebařina". Důvod? „Pokud by to bylo doplněno otázkami typu Co víte o ústavě? nebo Které znáte představitele České pirátské strany a jaký mají program? 
a pak teprve následoval jakýsi volební test, pak by to možná smysl mělo. Takto to vypovídá jen o tom, že současní puberťáci mají problémy doma, ve škole, jako všichni puberťáci za všech dob, a snaží se prostě šokovat, překvapit," říká Zbořil.

Lidé z Člověka v tísni jsou přesvědčeni, že Studentskými volbami založili zajímavou tradici. Já jim v tomto ohledu fandím. Jak v roce 2010, tak letos, jsem byl mezi studenty 
v době konání „jejich" voleb. Berou to opravdu jako hru. Tedy většina. Ti vážní, kteří už v tomto věku volí s opravdovým přesvědčením, že konají „velké dobro", to jsou budoucí hejtmani, starostové a radní, zkrátka  politici příštích dekád. Bez legrace.

Většina to ale naštěstí bere s odstupem. A tak si myslím, že je třeba přistupovat i k výsledkům. Hra skončila a až se vyspíme, bude nový den. A po nějakých volbách ani pes neštěkne.

POLITOLOG  ZBOŘIL:  AŽ VYJDOU 
ZE ŠKOLY, POZNAJÍ JINÝ SVĚT

Pane Zbořile, o čem vypovídají výsledky Studentských voleb? 
O mládeži se všude na světě traduje, že je levicová, ale u nás jakoby to neplatilo…
Nesvědčí to vůbec o ničem. Je to hloupost. Ptát se na politiku takovýchto lidí, kteří mají zázemí v rodině, kam si přijdou pro kapesné a mají úplně jiné zájmy, to prostě nemá význam a je to sociologická chlebařina. Až dospějí, budou mít jinou, tedy svou rodinu, začnou platit daně, budou svět vidět úplně jinak.

Vám to připadá jako úplně scestný nápad?
Smysl by to mělo pouze ve chvíli, kdy by to bylo doplněno dalšími otázkami. Podívejte, vyhrála Česká pirátská strana. Zkuste se někoho z nich zeptat, jaké zná její představitele a jaký mají program. Oni prostě v tuto chvíli chtějí překvapit, šokovat. Já vám dám jiný příklad. Na konci devadesátých let se podobný průzkum dělal mezi studenty na filozofické fakultě, kde jsem učil. A představte si, že na této vysloveně antikomunistické fakultě, a zvláště ještě v období relativně krátce po revoluci, odpovědělo 38 procent respondentů, že by volilo komunisty. Je v tom touha šokovat.

Nevidíte třeba jistou kontinuitu v tom, že stejně jako před dvěma lety, kdy se konaly první Studentské volby, tak i letos uspěla TOP 09?
Je to zkrátka něco nového, neokoukaného. Víc bych za tím nehledal.

VOLBY EKOGYMNÁZIUM PODĚBRADY

strana                                počet hlasů                v %
1. TOP 09                            20                           30,8 %
2. ODS                                 9                            13,8 %
3. Česká pirátská strana         9                            13,8 %
4. Strana Zelených                 4                            6,2 %

Hlasovalo 65 studentů starších 15 let   

VOLBY OBCHODNÍ AKADEMIE LYSÁ

strana                                 počet hlasů                v %
1. DSSS                               8                             17,8 %
2. ODS                                 7                             15,6 %
3. Strana Zelených                6                             13,3 %

Hlasovalo 45 studentů starších 15 let