Nápad byl inspirován světovým fenoménem tzv. „science centers“, které prostřednictvím her a názorných pokusů vedou mladou generaci k poznání světa a k zájmu o něj. „Tato centra, tedy i naše IQ Party, představují skvělou ukázku opomíjených principů škola hrou a učení prožitkem,“ vysvětlila organizátorka Kateřina Doležalová.  Děti i dospělí se střídali na pěti stanovištích se zábavně pojatými experimenty z oblastí mechanika, optika, voda, elektřina a hlavolamy. Pokusy měly různou míru složitosti, aby zaujaly všechny děti od školky až po druhý stupeň. Na hladký průběh experimentů dohlíželi „šílení“ vědátoři. „Účastníci, kteří prošli všechna stanoviště, získali kromě vyššího IQ sladkou odměnu,“ doplnila organizátorka.