Už teď je jasné, že peněz na údržbu silnic bude letos na jaře málo. Spousta silnic zůstane v katastrofálním stavu a lidé nám budou nadávat. Tak se dají stručně shrnout obavy silničářů v těchto dnech.

Na Nymbursku jsou fatální následky stále nekončící zimy patrné už nyní. Silničáři nevidí letošní situaci s opravami vůbec růžově. „Na některých místech se objevují výtluky. Ale samozřejmě jsme utratili spoustu peněz za zimní údržbu a v tuto chvíli si netroufám říci, kolik bychom potřebovali na opravy. Ale určitě nedostaneme požadovanou částku. Asi nám lidé letos budou docela často nadávat,“ říká smířeně Zdeněk Ulrich, provozní náměstek Správy a údržby silnic v Kutné Hoře, pod níž Nymbursko spadá.

Cestmistr Petr Švarc má jasně vytipované silnice, které by chtěli letos opravit. „Z těch důležitějších bych jmenoval objízdnou trasu stavby nymburského obchvatu mezi Bobnicemi a Rašovicemi, úsek mezi Křincem a Mcely na pomezí Nymburska a Mladoboleslavska a další,“ vyjmenovává namátkou Švarc.

Ovšem i on ví, že řada plánů může zůstat pouze na papíře. Řada úseků z celkem 200 kilometrů silnic, které má na starost, zůstane s výtluky v žalostném stavu. „Už nyní nám byl pokrácen rozpočet z 28 milionů na rok na zhruba 20 milionů. Když si odečteme zimní údržbu i s výhledem na konec letošního roku, zbývá nám tak 10 milionů. A to je strašně málo,“ počítá cestmistr.

Nymburáci už zaregistrovali poslední léta nejrozbitější a také asi nejopravovanější úsek u kruháků při výjezdu na Kolín. Tam jsou obrovské díry na tradičních místech. „Už mi volali i policisté, jestli by to nešlo spravit, ale tato část silnice nespadá do mého rajónu,“ řekl Švarc.

Až roztaje sníh a vyjasní se některé rozpočtové položky, bude jasněji. Ovšem to může být také až třeba v březnu. Na straně 2 najdete tabulku s vybranými úseky, které by chtěli silničáři letos opravit.