Hasiči ukázali dětem veškeré vybavení potřebné k výkonu jejich povolání, velký úspěch měla praktická ukázka hašení požáru. U policistů si děti mohly prohlédnout vybavení policejního vozu, či si vyzkoušet neprůstřelnou vestu.

V hale školy proběhla přednáška na téma Zdravá výživa a po ní následovala ukázka Capoeiry pražské skupiny Ginga mundo. Děvčata a chlapci si nejen vyslechli, jak toto bojové umění vzniklo, ale mohli vidět i praktické ukázky a ti nejodvážnější si ho vyzkoušeli sami.

V jednotlivých třídách také vystoupila děvčata ze Střední zdravotnické školy Nymburk, která prezentovala témata „Zubní hygiena“, „Zásady první pomoci“ a „Prevence AIDS“.

Na programu Dne zdraví se ale aktivně podíleli i samotní žáci. Některé třídy z druhého stupně si totiž připravily hry a soutěže se zdravotní tématikou pro své mladší spolužáky a žáci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet role učitelů a učitelek.

Program Červeného kříže, turnaj ve stolním tenise, přednášky odborníků, lékařů a kadeřníků - to je jen krátký výčet dalších aktivit, které na ZŠ Komenského tento den proběhly.

Děti byly z programu nadšené, velice aktivně se zapojovaly a netradičními formami výuky se dozvěděly spoustu nových informací. Díky grantu, který škola pro projektový den získala, mohli být všichni odměněni sladkými odměnami a mohli vytvořit spoustu výtvarných projektů.