ČR: Drtivá většina přísedících je už v důchodovém věku

Přísedících soudců je sice v současnosti dostatek, ovšem za pár let tomu může být jinak. Zásadním problémem je totiž jejich věk. Drtivou většinu z nich tvoří důchodci. Důvodem může být pouze symbolická odměna.

„Zaměstnaný člověk dnes nemá čas a zejména motivaci, aby za velmi nízkou odměnu trávil poměrně hodně času u soudních jednání, vždyť hlavní líčení v trestních věcech často trvají celé dny,“ popisuje situaci tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Michal Strnad.

Nejenom proto si ale řada odborníků myslí, že je současná situace nevyhovující.

„Přísedící laici přinášejí prvek lidovosti, který ale nepřináší žádné výhody,“ myslí si například prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa.
Ministerstvo spravedlnosti chce proto od příštího roku začít pracovat na změně týkající se přísedících soudců.

Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by například přísedící měli skládat přísnější zkoušky z práva. „Za tuto práci by ale také dostávali větší odměnu, než jen symbolickou,“ dodává Pospíšil. Ministerstvo uvažuje také o snížení počtu případů, jejichž projednávání by se zúčastňovali. Přísedící nahradili po roce 1989 tzv. soudce z lidu. Přísedící nejsou profesionální soudci a často nemají žádné právnické vzdělání.

V Nymburce prý soud s počtem přísedících nemá problémy

Okresní soud v Nymburce má na seznamu celkem 36 přísedících. Podle mluvčího soudu Jiřího Nápravníka je to dostatečný počet. „Rozhodně nedostatkem přísedících netrpíme. Naopak, dá se říci, že jich máme přebytek,“ řekl Nápravník. Proto se prý jejich počet ani nemůže negativně projevit na délce projednávaných případů.

Přísedící okresního soudu: Je to náročná práce, ale baví mě, i když je to víceméně zadarmo

Když se řekne přísedící u soudu, v minulosti označovaný také jako soudce z lidu, leckomu se vybaví americký thriller Porotce s Demi Moore v hlavní roli. Tam coby mladá žena přijme funkci porotkyně z lidu a obrátí jí to život vzhůru nohama. Žije pod nátlakem a hrozbou smrti.

Takhle dramatická prý úloha českých přísedících soudu není. „Určitě ne. Každý přísedící hlasuje podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Určitě na nás není vyvíjen nějaký nátlak. V senátu je předseda soudu a dva přísedící. Každý hlasuje sám za sebe,“ ubezpečuje přísedící trestného senátu kolínského soudu, jednapadesátiletý Jaromír Kubelka.

Co obnáší práce přísedícího soudu?
Naším úkolem je vyslechnout obžalobu a obhajobu. Pak se zabýváme důkazním materiálem, vyslýcháme svědky, soudní znalce. Následně si musíme vše myšlenkově zpracovat v hlavách. Nakonec se sejde senát, diskutujeme a hlasujeme. Pokud je případ složitější a debatovali bychom třeba i několik hodin, soud se odročí.

Jak jste se k tomu dostal?
Na zastupitelstvu v Kouřimi jsem se dozvěděl, že by existovala možnost stát se přísedícím, podal jsem tedy žádost. Aby se člověk mohl stát přísedícím, musí být schválen městským nebo obecním zastupitelstvem. Zastupitelstvo mě schválilo a od té doby vykonávám tuto činnost.

Jak dlouho se věnujete této funkci?
Začínal jsem na konci devadesátých let minulého století. Už to bude kolem jedenácti let.

Co vás na práci u soudu lákalo?
Je to pro mě velice zajímavé. V civilu pracuji na Odboru sociálních věci Městského úřadu v Kostelci nad Černými lesy v přestupkové komisi. A práce přísedícího mi pomáhá oběma směry, hlavně co se týče zákonů. Navíc můžu být u potrestání někoho, kdo provedl něco ošklivého, a dopomáhat tak zákonu. Nebo naopak, když nejsou proti obviněnému důkazy, můžu mu odpomoci od obvinění. Je to pro mě profesně zajímavé a baví mě to.

Je to funkce placená nebo dobrovolná?
Je to dobrovolná činnost. Jen ti, co dojíždějí, mají proplacené jízdné, a pokud se soud protáhne na víc jak šest hodin, dostáváme diety. Více méně je to ale zadarmo.

Přísedící jsou laikové, bez právnického vzdělání. Máte nějaká školení?
Ano, nemáme právnické vzdělání. Podstupujeme školení pravidelně na kolínském soudu.

Musí přísedící zasedat u každého konaného soudu?
Ne, někdy stačí takzvaný předseda soudu, tedy samosoudce. Ale u vyšších trestů je ze zákona dané, že musí mít předseda dva přísedící. Předseda je po odborné stránce tím nejdůležitějším. Přísedící se buď zapojí, nebo nezapojí, nemusí klást otázky, vyjadřovat se během líčení. Hlasovat ale musí a záleží na nich, zda se u samotného soudu projeví.