Cyklostezka na levém břehu Labe, Tyršák, lokalita na Zálabí i naproti bývalému cukrovaru v Habeši. To jsou oblasti, kterých by se měla týkat protipovodňová opatření, na kterých město ve spolupráci s Povodím Labe pracuje. Podle místostarosty Miloše Petery se jedná hlavně o lokalitu na levém břehu Labe od Kovanic po Tyršák.

„Chtěli bychom, aby se v této oblasti zvýšil násep a voda se nerozlévala a nepůsobila problémy Tyršáku,“ řekl Petera.

Toto řešení ale prý zamítla Agentura ochrany přírody a krajiny. Ta by dala přednost tomu, aby se násep zvýšil jen kolem Tyršáku. „To nám ale přijde nelogické a nesouhlasíme s tím,“ dodal Petera. Radní města Agentuře doporučili, aby návrh řešení prověřila na místě.

Součástí protipovodňového plánu jsou i další dílčí opatření. A to například v lokalitě na Zálabí, kde by se měly zvýšit podezdívky domů.

Faktem však je, že v Nymburce je jen málo oblastí, které by byly v případě povodní ohroženy. „Jedná se například o hřiště u hasičů a potom je to malá lokalita naproti cukrovaru v Habeši. Z celkového hlediska však nejsme v takové situaci, jako jsou například Poděbrady, kde voda při povodních zatopila celý Polabec,“ dodal Petera.

Protipovodňová opatření řeší i v lázeňském městě, kde povodně za posledních několik let napáchaly velké škody hlavně v Polabci a Velkém Zboží. Na podzim loňského roku zastupitelé Poděbrad schválili částku 200 tisíc korun právě na projektovou dokumentaci protipovodňových opatření v Poděbradech. Dokumentace by měla zahrnovat celou ohroženou povodňovou oblast. Ta se týká celkem tří set pozemků.