Celkem deset historických či technických památek si mohli zdarma prohlédnout v sobotu ti, kdo zavítali do Nymburka na Dny evropského dědictví. A pořadatelé zaznamenali o akci obrovský zájem.

Podle místostarosty Pavla Fojtíka se do popředí zájmu dostaly gotické památky. „Jan Řehounek, který měl na starost kostel svatého Jiljí, detailně seznamoval s interiéry a výzdobou chrámu osmkrát! Podobně tak Marcela Pachmanová prováděla se zaujetím návštěvníky v Kapli svatého Jana Nepomuckého," řekl Fojtík.

Velmi pečlivě se na návštěvníky přichystali v Centru odborné přípravy, kde opět téměř nepřetržitě jezdily až do posledního patra výtahy. Na věž gymnázia museli naopak všichni po svých, ale stálo to za to! „Výhled z věže si nenechal ujít nejstarší návštěvník ve věku 85 let i nejmladší ve věku šesti měsíců," všiml si místostarosta.

Taktéž zpřístupnění hydroelektrárny za plného provozu se vydařilo. Předem domluvené prohlídky se konaly od 13. do 15. hodiny. Nově byl mezi objekty zahrnut i Mlýn Bašta. Nevšední popularizace se stylově zhostili členové nymburského klubu důchodců v čele se Zdeňkou Strakovou.

Se stejným zaujetím seznamoval návštěvníky s historií divadla a jeho zázemím Vítek Špinka. Zaměstnanci kina zase nestačili vysvětlovat obsluhu nové digitální promítací techniky v promítací kabině nymburského kina. „Ale máme tu i staré promítačky 
s cívkami filmu. Pojďte se podívat," ukazoval výbavu magické místnosti promítač Jiří Volf.

Nejvíce lidí zamířilo tradičně na Staré děkanství a na věž Kaplanku. Těmito prostory prováděla buď dáma v historickém kostýmu nebo šéf odboru kultury nymburské radnice Jiří Černý. Ten také prezentoval svůj názor na částečné budoucí využití místnosti 
v děkanství. „Sám za sebe bych tam chtěl vidět takovou galerii, kde by nymburští výtvarníci představovali Nymburk svým pohledem. Šikovných výtvarníků u nás ve městě máme a nyní bohužel musím říci i měli jsme pořád dost," narážel Černý na nedávné úmrtí výtvarníka Petra Říhy.
„Jsem velmi potěšen, jakému nevšednímu zájmu se těší tento den mezi Nymburáky. Potvrzuje se, že nymburští občané mají rádi své město a jeho památky. Nymburk má co nabídnout, jen jde o to, aby se našel i do budoucna dostatek peněz na jejich údržbu," uzavřel místostarosta Pavel Fojtík.

Organizátoři tak mohou pozvednout pomyslnou skleničku a připít si na veleúspěšný třetí ročník Dnů evropské kultury. A pomalu také mohou začít dumat, čím překvapí návštěvníky příští rok.