"Okresnímu státnímu zastupitelství Praha – východ byl podán návrh na zahájení trestního stíhání zakročujících policistů z Okresního ředitelství Policie České republiky Kolín a státní zástupce zahájil trestní stíhání proti policistovi pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele a trestný čin ublížení na zdraví," uvedla Martina Lídlová, mluvčí Inspekce ministra vnitra s tím, že zákrok policistky státní zástupce odevzdá ke kázeňskému projednání řediteli Okresního ředitelství Policie České republiky Kolín.

A co se v osudný den stalo? Policisté 19. února tohoto roku při zákroku Cerhenicích pronásledovali osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení. Osoba před policisty začala utíkat a policisté při jejím pronásledování použili služební zbraně, aby se jim podařilo osobu zadržet. Při pronásledování a po marných výzvách k zastavení padlo několik výstřelů. Při střelbě byla osobě způsobena těžká újma na zdraví.

Spisový materiál s návrhem na zahájení trestního stíhání byl předložen státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství Praha - východ, který zahájil trestní stíhání policisty.

Ředitel Okresního ředitelství Policie České republiky Kolín byl o ukončení šetření informován, policista je stíhán na svobodě.

Samotný výsledek vyšetřování Inspekce vnitra nutí k zamyšlení, jak by se postupovalo, kdyby zmiňovaný prchající mladík policistům utekl a spáchal by v afektu například vážnou a nezvratnou újmu na zdraví jiného neviného člověka.