Dozvěděly se základy práce novináře, jak funguje novinářský program, jak se upravují fotky, jak se dávají články a fotogalerie na web a na facebook, co všechno musí novinář udělat před tím, než začne psát text. Děti na oplátku slíbily, že ze své návštěvy napíší reportáž, kterou vytiskneme v některém z příštích vydání Nymburského deníku.