2521 trestných činů celkem, z toho 1297 objasněných.

To jsou základní čísla platící za rok 2011 pro územní odbor nymburských policistů. Počet vyřešených kriminálních deliktů se tak poprvé 
v historii vyhoupl nad 50 procent. Nymburk je jediným středočeským odborem, kde se to podařilo. „Jsme za tento vývoj samozřejmě rádi. Na druhou stranu víme, že nás čeká ještě spousta práce,“ řekl šéf policistů na Nymbursku Jiří Fejfar.

Lupičů je méně

Nejzávažnějšími trestnými činy jsou pochopitelně ty násilné. Loni se na Nymbursku stala jedna dokonaná vražda, a to přímo v Nymburce na sídlišti, kde měl mladík se svým přítelem udusit vlastní babičku kvůli zisku bytu. Případ se ještě nedostal před soud.

Co je však potěšitelné, výrazně klesl počet loupežných přepadení. Zatímco v roce 2009 jich kriminalisté zaznamenali na Nymbursku 40, předloni pak dokonce 45, v roce 2011 to bylo „jen“ 27. „V roce 2010 byla loupežná přepadení na pumpách skupinou pachatelů jistým fenoménem. Tyto lupiče se podařilo zadržet, proto je samozřejmě loňské číslo nižší,“ vysvětlil Fejfar.

Opět zloději…

Nejvyšší podíl na celkové kriminalitě mají tradičně krádeže. Těch loni policisté řešili celkem 1368 a vyřešili 410. V tomto ohledu jsou zvláštní kapitolou krádeže aut. Těch za poslední dva roky ubylo skoro o polovinu. „Zatímco v roce 2009 jsme měli hlášeno 160 krádeží aut a vyřešili jich 22, 
v loňském roce bylo krádeží 89, z toho 28 bylo vyřešeno,“ uvedl policejní rada František Kuneš.

Zajímavý je přehled ukradených značek. Zloději se jednoznačně zaměřují na škodovky, kterých zmizelo 39, na druhém místě je ford se sedmi krádežemi. Například BMW byla ukradena jen dvě.

Bohužel se oproti loňsku nesnížil počet mrtvých, kteří zemřeli při nehodách. Stejně jako v roce 2010 se loni z cest domů nevrátilo 7 lidí. V tomto ohledu tradičně nejnebezpečnějším úsekem je jičínský tah od Choťánek na Nouzov, kde loni zemřeli tři lidé.

PROBLÉMY: NEBEZPEČNÉ VYHROŽOVÁNÍ A STALKING

Jedním z mála ukazatelů, kde počet trestných činů stoupá, je nebezpečné vyhrožování. A také stalking, tedy nebezpečné sledování. V prvním případě loni policisté zaznamenali 55 případů. „Řešíme je v součinnosti s nymburskou Občanskou poradnou. Typickým pachatelem je muž ve věku od 30 do 45 let, obětí pak manželka, bývalá žena, družka, spíše výjimečně pak také rodiče, hlavně matka. Muž vyhrožuje usmrcením či vážnou újmou na zdraví. Často se tak děje ve spojitosti s požíváním alkoholu,“ vysvětlila základní faktory nebezpečného vyhrožování kriminalistka Petra Hofmanová (na snímku). V souvislosti s tímto trestným činem bylo z domu na zákonem stanovenou lhůtu 10 dnů vykázáno loni 15 mužů a 1 žena. „Často však toto opatření bývá spojeno s předběžným soudním opatřením, kdy se tato lhůta zvyšuje.Někdy však také žena pod tíhou okolností vezme trestní oznámení zpět a muž se nastěhuje zpátky. Jsou to velmi citlivé záležitosti,“ doplnila Hofmanová. Naproti tomu stalking, nebezpečné sledování, bylo ohlášeno loni desetkrát, z toho nakonec pětkrát se potvrdilo, že šlo o trestný čin. „V těchto případech se jedná o pronásledování zpravidla ne přímo fyzické, ale pomocí SMS zpráv, telefonátů či mailů. Stává se většinou mezi dvěma bývalými partnery,“ uzavřela komisařka.

Otázka pro…

JIŘÍHO FEJFARA, vedoucího Územního odboru Policie ČR 
v Nymburce

Jaké jsou priority police pro letošní rok? Jinými slovy, kde vás tlačí bota?
Priorit je více. Rozhodně se zaměřujeme na drogovou problematiku, kde počet trestných činů stoupá, což však 
v daném případě hodnotím pozitivně. V tomto bodě totiž záleží na práci kriminalistů, kolik takových případů například výroby drog odhalí, tím je potom to číslo vyšší. 
Z dalších oblastí bych určitě jmenoval bezpečnost silničního provozu. A důraz budeme klást také na odbornost 
a kvalitu samotných policistů, to znamená jejich proškolování a další vzdělávání.

KRIMINALITA NYMBURSKO

rok 2011 2010 2009

celkem trestných činů (TČ)2521 2586 2572
objasněno (v%) 1297 (51,5) 1121 (43,6)1059 (41,2)
násilných TČ 220191 121
majetkových TČ 1368 1474 1488
loupeže27 45 40
znásilnění 8 5 4
vydírání 16 11 10
nebezpečné vyhrožování 55 4424
úmyslné ublížení na zdraví 44 25 23