„Po příchodu do tohoto pavilónu lyského výstaviště, který se promění v názorný koloběh vody, se budou návštěvníci cítit jako kapka vody,“ říká Ondřej Matouš, ředitel výstaviště Lysá nad Labem.

Myšlenkou tvůrců bylo navodit v návštěvníkovi pocit, že se stává kapkou, která stéká z ledovců do moří, plave v podmořském světě mezi korály a mořskou květenou, dále se vynořuje na pláži, kde si na chvilku před pokračováním ve své dlouhé cestě zařádí v brouzdališti pro děti. Po krátkém relaxu se vydá do hustých tropických lesů, místy naštěstí ještě nepoznamenaných lidskou stopou až k monumentálnímu vodopádu uprostřed pralesa. Odtud ji čeká dlouhá pouť vzduchem v podobě vodní páry, která se sráží v oblacích. Nakonec padne jako déšť nebo sníh na plochu rybníků, polí nebo luk odkud se cestou přes mokřady posune potůčkem do řeky a následně dopluje utrmácená zpět tam, kde začala – k oceánu.

V rámci výstavy se představí vystavovatelé z celé republiky, kteří při prodejních zahradnických trzích nabídnou návštěvníkům nejen květiny, zahrádkářské potřeby a doplňky do zahrad, ale rovněž cenné informace a inspiraci. Návštěvníci se budou moci zeptat nejen na to, jak se správně starat o růže, co nejvíce podpoří muškáty v jejich růstu a jak se účinně bránit všudypřítomným mšicím, ale budou moci pohovořit se zástupci specializovaných základních organizací. K pohodové návštěvě expozice ČZS přispěje i vinařský koutek s živou cimbálovou muzikou. Aranže květin hýřící barvami budou návštěvníci moci obdivovat na ploše 2 200 m² každý den od 9 do 17 hodin.

Současně s výstavou Květy 2020 proběhne 5. ročník prodejního Festivalu umění, který osloví nejen uměleckou obec v oblastech malby, fotografie, skla, módy a dalších uměleckých oborů, ale bezpochyby zaujme také amatérské a začínající umělce, kteří třeba právě díky našemu festivalu naleznou odvahu opravdu začít.

Za povšimnutí budou jistě stát například výstava fotografií Kennetha Paula Packard-Haase, nadaného mladého muže, jehož největší zálibou je fotografování, nazvaná Flóra očima autisty.

Packard-Haas trpí Aspergerovým syndromem a jeho světem a spojením s přirozeným sociálním prostředím je zejména příroda a fotografie. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti možnost uplatnění osob s poruchou autistického spektra, které jsou často výjimečné ve svých znalostech a schopnostech a dokážou dosáhnout úspěchu v různých oborech a zároveň zvýšit přirozenou cestou jejich sebevědomí.

V rámci Festivalu umění budou návštěvníci moci spatřit i díla několika dalších významných malířů a fotografů vystavovaná v Galerii Ludvíka Kuby nebo fotografie Jadrana Šetlíka.