První studenti Středního odborného učiliště v Nymburce mají za sebou závěrečné zkoušky, které jim otevírají další cestu uplatnění na trhu práce. Na této škole jich každoročně vychází s výučním listem kolem 120. Nymburský deník byl u praktických zkoušek kuchařů, cukrářů, elektromechaniků, opravářů zemědělských strojů a automechaniků. Všichni museli ukázat své praktické znalosti z vybraného oboru. Absolventi vybraných oborů začínají mít právě teď největší šanci získat práci. Firmy totiž vehementně shánějí pracovníky.

Podle vedoucí odborného výcviku Gabriely Kuchařové se učňovské školství v posledních letech potýká 
s nedostatkem zájmu o učňovské obory, ale firmy vyžadují stále více absolventů. „Velký problém na trhu práce je nedostatek pracovních sil. Zejména 
v oborech strojních 
a v oborech elektro. Firmy začaly tuto situaci řešit tak, že se začaly obracet na školy 
s představou, že tady najdou třeba třicet absolventů 
v jednotlivých oborech, jako to bývalo dřív. Z jejich strany dochází ke zklamání, protože počty absolventů nejsou takové, jaké by si představovali," uvedla Kuchařová s tím, že tyto střední školy se dostaly nyní do situace, že ke studiu berou každého, kdo se hlásí. „Stále se hledají cesty, jakým způsobem žáky motivovat, i když si odborné zaměření volí dobrovolně," dodala Gabriela Kuchařová 
s tím, že dalším problémem je velké množství škol a na maturitní obory jsou přijímáni i žáci se čtyřkami na vysvědčení. „Bohužel jsou to čtyřky i z matematiky. S tím se potýká učitel teorie, že tam nejsou ty základy, na kterých by měl stavět. Má dané nějaké osnovy, počítá 
s tím, že ten žák to má umět. Dostat skupinu žáků na rovinu, na kterou by se dalo navázat, je velmi těžké," vidí problém vedoucí odborného výcviku.

Způsobů, jak motivovat studenty, je mnoho. Školy, potažmo zřizovatel, kterým je krajský úřad, ale i samotné firmy, například nabízejí pro studenty vybraných oborů stipendia, která 
v případě splnění určitých podmínek mohou dosahovat až 24 tisíc korun za tři roky studia.