Investor čelil v minulých letech připomínkám ze strany radnice. Ty však podle mluvčí radnice Radky Kakrdové odstranil.

„Komise se v minulých letech k tomuto záměru vyjadřovala opakovaně a v žádném vyjádření nebylo k tomuto záměru přijato negativní stanovisko. Pouze v letech 2018 a 2019 na svých jednáních seznámila předkladatele záměru s připomínkami k navrženému řešení, které investor a projektant zohlednili v poslední předložené verzi záměru výstavby polyfunkčního domu,“ uvedla Kakrdová a zároveň potvrdila informaci, že s projektem na konci loňského roku vyjádřila souhlas i komise urbanismu.

V domě budou obchody, kanceláře a dvě bytové jednotky ve 2. a 3. patře. Pro byty bude parkování zajištěno v docházkové vzdálenosti, jelikož parkování na vlastním pozemku úřad nepovolil. Jedno místo pro zásobování vznikne přímo z Pražské ulice.

Opticky se stavba skládá ze dvou obdobných budov se třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Výškově by se měla vyrovnat domům z Jiřího náměstí.

Cílem projektu je vytvořit pomyslný dialog staré (Bílá růže) a nové (Černá růže) zástavby při vstupu do města. Obě mohou tvořit také pomyslnou vstupní bránu.