Budova hlavního nádraží v Nymburce je jednou ze tří ve Středočeském kraji, které čeká rozsáhlá rekonstrukce. O vzájemné spolupráci při plánovaných modernizacích nádraží v Rakovníku, Mladé Boleslavi a Nymburce jednal hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
s místopředsedou představenstva akciové společnosti České dráhy Ludvíkem Urbanem.

„Nejdále pokročila jednání o rekonstrukci nádraží 
v Nymburce, pro které již mají České dráhy zpracovanou ideovou studii. Jednání byl proto přítomen i starosta města Nymburk Tomáš Mach, který se dohodl se zástupci Českých drah o kooperaci na projektu. Pracovníci drah 
v areálu nádraží již zahájili demolice nepotřebných objektů. Se starostou Nymburka budou zástupci dopravce jednat o směně či případném prodeji pozemků, o které má město zájem," řekl Miloš Petera.

Zahájení rekonstrukcí tří zmíněných nádraží je zkomplikováno tím, že část nemovitého majetku Českých drah by měla v letošním roce přejít pod správu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). „Jednáme proto i se zástupci SŽDC, kteří mají rovněž zájem rekonstrukci tří zmíněných nádraží realizovat. Projekty by měly být financovány z peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury," doplnil hejtman Petera.

Podle studie proveditelnosti by přestavba nádraží 
v Nymburce měla stát 100 milionů korun. „Návrh počítá 
s kompletní opravou nádražní budovy včetně nové fasády, střechy, zateplení a výměny oken. Město má zájem 
o propojení vlakového nádraží s autobusovým terminálem. Projekt počítá s rozšířením a zlepšením služeb pro cestující, například s restaurací nebo úschovnou zavazadel," uvedl nymburský starosta Tomáš Mach.