„Rekonstrukce mostního objektu bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/272 s vedením provozu po objízdné trase. Ta je navržena po dálnici D11, silnici I/38, II/275 a dálnici D10," vysvětlil Lochař a dodal, že při projednání objízdné trasy bylo pro vozidla záchranného systému dohodnuto použití běžně neprůjezdné trasy kolem areálu firmy Kovona ve Švermově ulici. Pro účely stavby budou zpevněny stávající polní cesty v prodloužení ulic Ke Kovoně a Na Zemské stezce, kam bude kromě vozidel stavby vjezd zakázán. Řidiči osobních aut budou muset dráhu překonat ve Stratově.

Původně měl být nadjezd uzavřen už v březnu, stavební práce se však zpozdily kvůli nutným administrativním krokům. Ještě na začátku roku starosta Lysé nad Labem Karel Otava upozorňoval na prodloužení doby uzavření do léta.

Cenu zatím podle Lochaře nelze přesně stanovit kvůli nedokončenému výběrovému řízení. V projektu jsou stavební práce vyčísleny na skoro 328 milionů bez DPH. Stavba bude hrazena z prostředků Evropské unie.