Jednou z nejrozsáhlejších investičních akcí na Nymbursku v letošním roce bude zásadní oprava nadjezdu nad železniční tratí v Lysé nad Labem za čtvrt miliardy korun. Uzavírka této páteřní komunikace má trvat téměř dva roky a bude znamenat velká omezení v dopravě ve městě i jeho okolí.

Původní termín uzavření nadjezdu byl stanoven na březen, ale posouvá se zřejmě až na léto. „Z důvodu náročné projektové přípravy a zdlouhavého vysoutěžení této významné veřejné zakázky dojde k posunutí termínu zahájení stavby pravděpodobně na červenec," uvedla mluvčí lyské radnice Jana Křížová s tím, že se nepředpokládá uzavření nadjezdu hned první den stavby. Investorem stavby je Středočeský kraj, který počítá s rozebráním původního nadjezdu a stavbou nového.

Řidiče v Lysé nad Labem tak čeká několikakilometrové objíždění. Největší problém pocítí ti, kteří každý den dojíždí do práce nebo odvážejí své děti do školek a do škol z jedné strany města na druhou. „Řidiči osobních automobilů z Lysé a řidiči znalí místních podmínek budou moci využívat trasu přes Stratov a Ostrou. Pro lyské občany to bude přibližně desetikilometrová zajížďka," řekl starosta Karel Otava. Stavba se dotkne i milovických obyvatel. Čekají je výluky na trati i náhradní autobusová doprava.