Celá řada odborníků i organizací se už vyjádřila a podpořila záchranu mokřadu Žabák na východním okraji Lysé. Chtějí tak přesvědčit vedení města i kraje, aby upustilo od plánovaného vybudování projektu Světa záchranářů, který by vzácné území se zadržovanou vodu a mnoha chráněnými druhy ptáků i rostlin zničil. Nyní se přihlásila i Nadace Via, která přispěje částkou 30 tisíc korun na vznik odborné studie, která by měla pomoci toto území zachovat ve stávající podobě.

„Město se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který má v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Realizace areálu by ohrozila existenci mokřadu, protože se jedná o velké zastavěné plochy, včetně plánovaného parkoviště,“ vysvětlila kroky Hana Sedláková z Nadace Via.

Podle jejich slov hrozí také kontaminace vod, které dále odtékají do rybníků a dále až do Labe.

Cílem projektu je získat odbornou studii, která pomůže přesvědčit vedení města i Středočeského kraje, aby upustili od realizace projektu na území mokřadu a mokřad byl zachován a chráněn.

Za záchranu mokřadu se ozvali v uplynulých měsících místní lidé, místní spolky, odborníci, instituce jako je Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny. Vedení města na posledním jednání zastupitelů přes výzvy opozice, veřejnosti, odborníků a některých osobností odmítlo změnit názor, pozemky si ponechat ve svém vlastnictví a zajistit zachování mokřadu. Naopak vyzvalo usnesením kraj, aby se k situaci vyjádřil, zda skutečně nabízený pozemek za symbolickou korunu koupí a využije k avizované výstavbě Světa záchranářů. Středočeský kraj už dříve jednání o projektu pozastavil a někteří krajští zastupitelé chtějí bojovat za záchranu mokřadu.