Podle mluvčího radnice Petra Černohouse se jedná o nový informační kanál a způsob, jak udělat radnici ještě otevřenější a občany informovanější. „K tomu, aby mohlo být cokoliv dokončeno a mohl se prezentovat výsledek, je potřeba učinit spoustu malých kroků, splnit mnoho úkolů a povinností. To jsou ty chvíle, kdy to vypadá, že se na radnici zdánlivě nic neděje. Z těchto střípku se však skládá pestrý obraz každodenního fungování radnice,“ popisuje obsah nové rubriky Černohous.

Stránky města Nymburk byly za loňský rok vyhodnoceny jako nejlepší v kraji a získaly ocenění Zlatý erb. Hlavní zásluhu na tom mají především pracovníci odboru informatiky, kteří se zástupci vedení města cenu přijali.