Šetřit dlouhodobě za energii má zájem určitě každý rozumný člověk. Proto by měl zbystřit, když zaslechne známý slogan Dejte zelenou úsporám. Ten připomíná, že existují cesty, s jejichž pomocí se mohou majitelé nebo stavitelé rodinných domů dobrat dotace na investici svého bydlení, díky níž se jim podaří výrazně snížit náklady na energie.

Dát zelenou úsporám teď mohou zájemci v úterý 19. dubna v Obecním domě 
v Nymburce, kde proběhne od 17 do 19 hodin seminář „Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám". Na akci, kterou připravil Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) ve spolupráci s městem Nymburk, se zájemci o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných domech dozví nejčerstvější informace o právě vyhlášené výzvě a podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Konkrétně je program semináře zaměřen na opatření ke snížení energetické náročnosti budov, například zateplení nebo výměnu oken či dveří, dále na efektivní využití zdrojů energie, zde bude řeč 
o výměně zdrojů tepla, instalaci solárních systémů a systémů zpětného získávání tepla – rekuperačních jednotek, 
a v neposlední řadě se přednášející dotknou výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

Odborníci SFŽP nejen představí podmínky tohoto dotačního programu, ale sdělí i informace, jak o dotaci požádat. Důležitou skutečností je, že budou poskytovat kromě obecných informací také individuální konzultace a poradenství. Seminář je bezplatný, je určený široké veřejnosti 
a není potřeba předchozí rezervace.

Pro úplnost dodejme, že 
o podporu v rámci nové výzvy mohou požádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, 
a to jak fyzické osoby, tak 
i právnické osoby. Podporu není možné poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva, kterou řeší samostatný dotační titul.

Podrobné informace týkající se úspor energií najdou zájemci na www.novazelena-usporam. cz, případně mohou volat Zelenou linku 800 260 500 nebo psát na e-mailovou adresu info@sfzp.cz.