Podle statistik, které se podařilo Deníku získat, zemřelo na Nymbursku v roce 2016 právě na tuto nemoc 242 lidí. A co je možná ještě děsivější, lékaři zaznamenali v témže roce 518 nových případů. Čísla zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistik.

Nejčastějším typem rakoviny je u mužů rakovina prostaty a u žen rakovina prsu. V celostátním měřítku lékaři před dvěma lety zaznamenali u obou zmíněných forem více než 7 tisíc nových případů. Konkrétně u rakoviny prostaty to bylo 7 304 a u rakoviny prsu 7 220 případů. Hned na druhém místě u mužů i žen je rakovina tlustého střeva a konečníku.

Nymburská nemocnice nemá své onkologické oddělení, zato má gastroenterologickou ambulanci, která právě proti karcinomu střev a konečníku už řadu let bojuje a využívá speciální program ministerstva zdravotnictví. Statistiky týkající se této formy rakoviny vede už od roku 1997. Kromě samotné léčby se zaměřuje i na prevenci. Tou nejdůležitější je screeningové vyšetření tlustého střeva.

Jenže jak potencionálního pacienta na takové vyšetření přilákat? „Nejdůležitější je osvěta a podle mého názoru nejvíce funguje aktivně pracující obvodní lékař. Dále lidi přiměje přijít na vyšetření výskyt nádoru v blízkém příbuzenstvu, televizní spot se známými osobnostmi provádějícími si test na přítomnost okultního krvácení ve stolici a internet,“ říká lékař Karel Doležal, který nymburskou ambulanci provozuje.

Každoročně diagnostikuje desítky nových pacientů. Zatímco v roce 1997 to bylo 37 lidí, loni už zjistil zákeřnou nemoc u 57 lidí. Smutným rekordem je rok 2001, kdy byl kolorektální karcinom zjištěn u 63 pacientů.

Zajímavá, i když opět neveselá čísla skýtá pohled na věkové rozložení tohoto typu rakoviny. Zatímco u lidí do 50 let se jedná jen o jednotky případů, kritickou fází je pro tento typ onemocnění období od 50 do 80 let. Pro příklad: v roce 2016 byla rakovina střeva či konečníku zjištěna u jednoho pacienta do 40 let, žádného v rozmezí 41 až 50 let, u osmi pacientů mezi 51. a 60. rokem, sedmnácti lidí v rozmezí 61. a 70. roku a dvaceti dvou lidí mezi 71 a 80 lety. Šest případů se týkalo osob starších 80 let.

A jaká je v Nymburce úspěšnost léčby této záludné choroby? Karel Doležal vede statistiku úspěšně vyléčených podle kritéria přežití dalších 5 let bez recidivy. „Nejlepší výsledky jsme měli v roce 2008, kdy pět let přežilo 66,7% pacientů s kolorektálním karcinomem. Padesát a více procent máme v letech 2002, 2004 a 2009,“ uvádí lékař nymburské nemocnice.

Pokud se vrátíme ke všem typům rakoviny, je Nymbursko ve výskytu nových případů i úmrtnosti v důsledku této nemoci v krajském i republikovém měřítku prakticky přesně v průměru. V celé zemi ročně přibyde průměrně 559 nových pacientů, na Nymbursku je průměr 530. V absolutních číslech pak v roce 2016 přibylo v celé zemi přes 59 tisíc nových pacientů s rakovinou. Z Nymburska jich v témže roce přibylo 518.