O možných změnách informují stránky Hlas Poděbrad. Podle jejich zjištění vznikne nové druhé nástupiště v místech dnešní druhé koleje.

„K nástupišti bude zřízen příchod z podchodu po šikmém chodníku, což bude také jediný povolený přístup na nástupiště. Délky nástupišť jsou voleny s ohledem na nejdelší vlak, který by mohl u nástupiště zastavit, tedy 300 metrů na 1. a 3. nástupišti a 200 metrů na 2. nástupišti,“ popisují projekt, v rámci jehož uskutečnění už byla zahájena studie vlivu na životní prostředí známá pod zkratkou EIA.

Všechny vchody do podchodu mají být zastřešeny. Proměnou podle stávajících plánů projde také 1. nástupiště, tedy vstup do budovy nádraží. Jedním z cílů modernizace je to, aby po rekonstrukci mohly vlaky projíždět nádražím rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. Součástí modernizace trati má být i zbourání skladiště a rampy u autobusového nádraží, a to z důvodu výstavby nové kusé koleje číslo 3.

To však nejsou jediné změny, které by měly v lázeňském městě nastat v souvislosti s železnicí. O záměru vybudovat nový nadjezd v Jiráskově ulici u skláren, který by nahradil stávající frekventovaný přejezd na Žižkov, jsme již psali. Nadjezd by měl být doplněn bezbariérovým podchodem. S touto představou, a nakonec i dalšími plány SŽDC, však nesouhlasí vedení města a podle reakcí na sociální síti i část místních.

Zrušení většiny úrovňových přejezdů

Součástí představ železničářů je totiž zrušení většiny úrovňových přejezdů v Poděbradech. To se děje v rámci celorepublikové strategie zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a předcházení tragickým střetům na přejezdech.

Přejezdy v ulici Na Hrázi a v ulici Boučkova by měly být zrušeny a nahrazeny pouze nadchodem pro pěší s bezbariérovým přístupem. Přejezd ve Velkém Zboží má zůstat zachován a bude doplněn nadchodem pro pěší. Město navrhuje doplnit u rušených přejezdů také nadjezdy či podjezdy pro cyklisty a u skláren prověřit možnost podjezdu pro automobilovou dopravu.

Komentáře místních jsou většinou negativní. „Je moc krásné, co si představuje SŽDC, ale ve finále to bude muset projít přes město a takové řešení je snad úplně nejhorší, co tu je,“ píše například Petr Louda. Jinak by si to představovala i Martina Matějů. „Sice je nadchod asi levnější řešení, ale bylo by fajn mít spíš podchody - neruší to krajinoráz, bezbarierovost je snazší.“

Všechny plány SŽDC jsou však výhledem do budoucnosti a vedení města včetně zastupitelů o tom ještě budou mnohokrát jednat. Úpravy po jednání města a SŽDC se dají očekávat.