Jsou demontovány tři kusy veřejného osvětlení a dva kusy turistických informačních tabulí. V úseku od kamenného mostu k parkovišti hotelu Ostrov nesvítí veřejné osvětlení. Omezení potrvá do konce srpna, při procházkách Platankou je nutné do konce prázdnin dbát na opatrnost.

Totéž platí pro obyvatele jankovického sídliště, které od května prochází zásadní revitalizací. Z důvodu pokračujících prací byla odpojena část veřejného osvětlení. Odpojení má vliv i na část veřejného osvětlení v ulici Jasmínová a Topolová. Omezení v tomto případě potrvá do konce září.